Valtuustonpuheenjohtajuus ykköstavoite Timo Heinonen jatkaa Lopen kokoomuksen johdossa

Timo Heinonen jatkaa Lopen kokoomuksen puheenjohtaja jo viidennen kautensa.

Uusi valtuutettu Antti Rusi johti Lopen kokoomuksen syyskokous yritysmaailmasta tuttuun tehokkaaseen tyyliin. Keskustelulle oli kuitenkin aikaa ja ennätysmäärällä koossa ollut syyskokous ottikin aktiivisesti kantaa eri kuntaa koskeviin asioihin.

Sami Toivonen valittiin uuden Lopen kokoomuslaisen elinkeinotoimikunnan puheenjohtajaksi. Tehtäväksi toimikunnalle annettiin Lopen kokoomuslaisen elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen.

Johanna Nikkola

Saija Grönholm

Kokoushuone täyttyi ääriään myöten ja lisätuoleja piti hakea vielä kokouksen alettuakin. Kokoomuksen hallitukseenkin oli halua niin paljon, että tuoleja pöydän ympärillä tuli lisätä yhdellä. Syyskokous valitsi Lopen kokoomuksen johtoon edelleen Timo Heinosen.

Lopen kokoomuksen syyskokous valitsi yksimielisesti Timo Heinosen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtaja. Lähes viisi vuotta kokoomusta Lopella johtaneen Heinosen johdolla puolue on saavuttanut Lopella jo kaksissa kunnallisvaaleissa selkeän voiton. Nyt syyskokous ottikin selkeäksi tavoitteekseen, että menestyksen tulee näkyä ensi vaalikaudella valtuuston puheenjohtajuutena. Kokouksessa kokoomuksen hallitus uusiutui aiemman linjan mukaisesti hallitusti, mutta kuitenkin selkeästi.

– Neuvottelut puolueiden välillä on avattu, mutta tärkeimmässä asiassa olemme edelleen hyvin kaukana toisistamme. Kokoomuksen selkeä ykköstavoite on valtuuston puheenjohtajan paikka, mutta näyttää siltä, että paikka kiinnostaa myös muitakin, totesi Heinonen kokouksen avaussanoissaan.

Uuden kokoomusvaikuttajan Antti Rusin johdolla syyskokouksen sääntömääräiset asiat saatiin hoidettua vaudikkaasti. Ennätysmäärällä koolla ollut syyskokous kävi värikästä ja rakentavaa keskustelua useista eri asioista ja viime vuosien tapaan myös hallitukseen oli runsaasti halukkuutta. Äänestyksiltä kuitenkin vältyttiin kasvattamalla hallitusta yhdellä lisäpaikalla.

Samppa Jaro varapuheenjohtajaksi

Timo Heinonen valittiin jo viidenneksi kaudekseen yhdistyksen puheenjohtajaksi vaikka hän ennen valintaansa toivoikin avointa keskustelua puheenjohtajuudesta. Keskustelu jäi lyhyeen ja Heinosen kausi sai jatkoa.

– Nyt kun puheenjohtajasta ei keskusteltu niin keskustellaan sitten hallituksesta, totesi Heinonen puolileikillään kiitospuheessaan ja toivoi hallituksen paikkajaosta energistä ja toivoi mukaan myös uusia henkilöitä aiempien vuosien tapaan.

Laajan keskustelun jälkeen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti rakennusalan yrittäjänä toimiva joentakalainen Samppa Jaro. Näin pitkäaikainen varapuheenjohtaja Yrjö Kassari siirsi vetovastuuta uusille henkilöille. Kassari kuitenkin valittiin jatkamaan edelleen hallituksessa ns. rivijäsenenä. Sihteeriksi valittiin edelleen Jarno Hatakka ja taloudenhoitajaksi Ritva Heikkilä. Hallituksessa jatkamaan valittiin myös Kari Koukku ja pienen tauon jälkeen hallitukseen palasi Kari Maunula.

Nuorta naisenergiaa hallitukseen

Heinosen toivomaa uutta verta saatiin myös hallitukseen kahdesta nuoresta naisjäsenestä. Johanna Nikkola (yllä) ja Saija Grönholm (alla) valittiin hallitukseen ja nuorten naisten noste näyttää jatkuvan myös kunnan luottamushenkilöpaikoilla.

– Olen erittäin iloinen näistä kahdesta nuoresta naisjäsenestä. Johannalla on valtavasti tietoa koulutussektorilta ja Saija edustaa vahvaa yrittäjäryhmäämme ja tottakai myös lapsiperheitä. Saijalla näyttää olevan myös hyvää nostetta kunnanhallitukseenkin, kiitteli Heinonen kokouksen valintoja.

Elinkeinotoimikunta heti työhön

Kokoomuksen syyskokous nimitti vuodelle 2005 myös uuden Lopen kokoomuslaisen elinkeinotoimikunnan. Toimikunnan johtoon valittiin nuori Nokia konsernissa työssä oleva tuotantotalouden ammattilainen Sami Toivonen. Toimikunnan tehtäväksi annettiin laatia Lopelle elinkeinopoliittinen ohjelma tulevan alkuvuoden aikana. Puheenjohtaja Toivosen tehtäväksi jätettiin ryhmän lopullinen kokoaminen, mutta ohjeistuksessa mukaan toivottiin erityisesti loppilaisia yrittäjiä ja kokeneita elinkeinoelämän asiantuntijoita.

– Lopen Yrittäjien puheenjohtaja Margit Junell jäi nyt hallituksestamme pois. Hänen osaamisensa on varmasti tärkeää tässä ohjelmatyössä, Läyliäisten ja Launosten suunnilta löytyy useampia sellaisia yrittäjiä jotka olisi hyvä saada mukaan. Kirkonkylältäkin löytyy varmasti edustusta kuin myös haja-asutusalueeltakin. Ehkä ryhmään voidaan kutsua myös asiantuntemusta Riihimäen yritysmaailmasta, listasi Heinonen pitkää vaihtoehtolistaa: – Luotan tässä työssä erittäin paljon Sami Toivosen ammattitaitoon ja harkintakykyyn. Odotan mielenkiinnolla työntuloksia.

Neuvottelut jatkuvat

Lopen kokoomuslaiset hallituksen jäsenet, Hannele Yrjö-Koskinen ja Timo Heinonen, kertoivat kokousväelle laajasti kunnan talouden nykytilasta ja tulevan vuoden taloudesta ja investointisuunnitelmista. Keskustelussa esille nousivat kuitenkin odotetusti myös tulevan kauden luottamuspaikkajako. Kokoomuksen syyskokous yhtyi uuden valtuustoryhmän, ehdokkaiden ja Lopen kokoomuksen hallituksen linjaan ja vahvisti sitä kantaa, että puolueen tulee pitää neuvotteluissa kiinni valtuuston puheenjohtajuudesta koko nelivuotiskaudeksi.

– Näin toimitaan lähes kaikissa Suomen kunnissa. Kuntavaaleissa Lopen poliittinen kenttä tasapainottui merkittävästi ja tällöin keskeiset puheenjohtajuudet tulee jakaa. Tämä on yksiselitteisesti koko kunnankin etu, kiteytti Lopen kokoomuksen sihteeri Jarno Hatakka syyskokouksen yksimielisen kannan.

Lopen kokoomus piti arvokkaana myös eri puolueiden välistä yhteistyötä, jolle toivottiin myös jatkoa. Kunnan tulevat ratkaisut niin talouden kuin keskeisten viranhaltijoiden vaihtuessa vaativat vahvaa yhteisymmärrystä ja yhteistä näkemystä.

– Lautakuntien jäsenten paikkamäärät ovat sen sijaan vielä auki. Hallituksessa asiasta äänestettiin ja uskon, että valtuustossakin asia menee äänestykseen. Me olemme kannattaneet jäsenmäärän kasvattamista erityisesti siksi, että nykyinen järjestelmä ei ole ollut kaikissa tilanteissa toimiva. Viisihenkinen lautakunta on päätäntävaltainen jo kolmella jäsenellä ja valitettavasti tällä vaalikaudella on käynyt niin että kaikissa lautakunnissa ei varajäsentoiminta ole toiminut. Käsityksemme mukaan jäsenmäärän kasvu helpottaisi tätä. Toisaalta ei asia ole meille elämän ja kuoleman kysymys.

– Asiasta onkin noussut turha kohu. Luottamushenkilöjärjestelmä on kunnalle joka tapauksessa edullinen hallintojärjestelmä ja mahdollisimman laaja kuntalaisten kuuleminen on jo kuntalaikin mukaan tärkeää, totesi Heinonen ja lisäsi: -Toisaalta asia on haluttu kääntää kokoomuksen mustamaalaamiseksi ja ahneeksi vallantavoitelluksi. Itseasiassa kun asiaa tarkastelee tosiasioiden valossa niin viisijäsenisessä lautakunnassa kokoomuksella on enemmän valtaa kuin seitsenjäsenisessä. Kaksi lisäpaikkaa menevät suhdeluvuin keskustalle ja SDP:lle. Se siitä vallanhimosta.

Lopen kokoomuksen syyskokous toivoi neuvotteluiden etenevän alkuvaikeuksista huolimatta kuitenkin vauhdikkaasti. Neuvottelu ryhmälle, Riitta Nylund, Timo Heinonen ja Antti Rusi, annettiin kuitenkin selkeät ohjeet jatkoneuvotteluita silmällä pitäen.

– Lupaamme tehdä parhaamme, että vaalin tulos ja äänestäjien tahto saadaan neuvotteluissa parhaalla mahdollisella tavalla näkyviin, totesivat neuvottelijat yksissä tuumin.