Valtuustoaloite vapaa-ajanasuntojen muuttamisen sujuvoittamiseksi

Valtuustoaloite vapaa-ajanasuntojen muuttamisen sujuvoittamiseksi vakinaisiksi asunnoiksi.

 
Lopen elinvoima nojaa monessa mielessä kolmeen taajamaan ja eläviin kyliin. Erittäin merkittävässä roolissa kuntamme elinvoimassa on tuhannet mökit ja vapaa-ajanasunnot. Korona-aika on lisännyt näiden käyttöastetta ja myös nopeampien tietoliikenneyhteyksien saaminen on lisännyt paikasta riippumattoman työnteon ja kaikenlaisen etätyön mahdollisuuksia ja määrää.
Viisivuotta sitten vuonna 2015 Lopella tehtiin valtuustoaloite, jolla halusimme edistää vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi. Tämän jälkeen useita vapaa-ajanasuntoja onkin muutettu vakinaisiksi asunnoiksi ja kuntamme on saanut näin uusia asukkaita ja myös lisää verotuloja. Edelleen kuitenkin muutosprosessit ovat olleet pitkiä ja hitaita. Useissa tapauksissa hankkeita ovat värittäneet kielteiset virkamiespäätökset, joita kunnan luottamushenkilöt ovat oikaisuvaatimusten kautta Lupa- ja rakennuslautakunnanssa korjanneet. Nämä vaiheet ovat lisänneet merkittävästi kunnan virkamiesten työmäärää, hidastaneet muutosprosesseja ja tehneet niistä myös huomattavasti kalliimpia.
Seutunelonen lehti kertoi, että ”Asikkalassa ollaan tänä vuonna haettu ahkerasti poikkeamislupia, jotka mahdollistavat vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutoksen vakituiseksi asunnoksi.”

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kertoi lehdessä, että heillä on ” tarkoituksellisesti kannustettu käyttötarkoituksen muutoksiin”. ”Olemme isommallakin porukalla, niin viranhaltijat kuin luottamushenkilötkin, rummuttaneet sitä, että näitä kannattaa tehdä ja ne menevät läpi.”

Haluamme tämän Asiakkalan toimintatavan ja -hengen käyttöön nyt myös Lopella. Asikkalassa on haluttu päästä eroon vanhasta käsityksestä ja monessa paikassa toki tosiasiastakin, että ”käyttötarkoituksen muutoksen saaminen olisi jotenkin hankala prosessina tai että lupaa ei kuitenkaan saisi”.

Asikkalan kunnanjohtaja pystyi toteamaan lehdessä, että ”Minun aikanani yhtään ainutta hakemusta ei olla vielä hylätty.”

Asiakkalan toimintatapaa kuvasi myös hyvin kannustus, että ”Jos muutosta harkitsee, kannattaa liikkeelle lähteä siitä, että ottaa kuntaan yhteyttä ja kysyy.”
Ja ”kyllä onnistuu” -asennetta kuvasi myös kunnan rakennustarkastajan kommentti uutisessa: ”Me neuvomme ja opastamme hakemisessa. Minulle tulee paljon kyselyitä ja käyn läpi, mitä asioita poikkeamislupaan tarvitsee.”

Ja Asikkalassa halutaan siis näin uusia asukkaita kuntaan ja ”huonoja puolia käyttötarkoituksen muutosten lisääntymisestä Ikola-Norrbacka ei oikein etsimälläkään löydä, vaikka myöntää, että hakemusten käsittely toki teettää työtä”.

Näin ollen esitän, että Lopella uudistetaan rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia Asikkalan mallin mukaisesti ja otetaan käyttöön ”Kyllä onnistuu” -toimintamalli. Kunnan rakennusvalvontaan luodaan myös tietopaketti mistä löytyy yksiselitteinen ohjeistus hankkeen toteuttamiseksi ja myös kerättynä mahdollisesti tarvittavien tekijöiden ja asiantuntijoiden yhteystietoja yhteen. Käyttötarkoituksen muutoskohteilta ei tämän jälkeen enää vaadita esimerkiksi 2000-luvun rakennusmääräysten vaatimusten täyttymistä, vaan kyseisen rakennuksen rakentamisajankohdan vaatimukset mm. ilmanvaihdossa tulee riittää.

Lopella 9.11.2020

Antti Mikkola
ja sähköisesti tukensa aloitteelle antaneina