Valtuustoaloite vapaa-ajanasuntojen muuttamiseksi vakinaisiksi asunnoiksi

Lopen kunta uudisti vuosia sitten kriteeristöään vapaa-ajanasuntojenmuuttamiseksi vakaisiksi asunnoiksi. Vaatimusten päivittämiselle olisi jälleen aihetta niin, että lähtökohtana tulisi aina olla myönteinen
ratkaisu käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

Lopen yksi valttikortti tulevaisuuden kuntana on juuri mahdollisuus asua luonnon keskellä ja tehdä myös paranevien tietoliikenneyhteyksien myötä työtäkin täältä. Kiinteistöjen muuttuminen vakinaisiksi asunnoiksi
mahdollistaa myös asukkaille mahdollisuuden asua pysyvästi Lopella ja maksaa myös veronsa tänne.

Esitämmekin, että Lopen kunta päivittää käyttötarkoituksen muutosta koskevat säädöksensä niin että vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi onnistuu entistä helpommin ja joustavammin.

Lopella 2.11.2015
Kari Maunula