Valtuustoaloite: Lopen kunnan omistamien omakotitonttien tarjouskampanjasta

Lopen kunnalla on rakentamisvalmiita omakotitalotontteja kaikissa kolmessa taajamassa. 2000-luvun alussa tonttikauppa oli vilkasta ja Lopen asukasluku kehittyi myönteisesti. Viime vuosina kauppa on kuitenkin
hiipunut lähes olemattomiin eikä edes uudet asuinalueet ole enää herättäneet toivottua kiinnostusta rakentajissa. Tasaisen väestönkasvu ja edes väkiluvun ennallaan pysyminen vaatii kuitenkin uusien asuntojen
tasaista rakentamista kuntaan. Väkiluvun pysyminen nykyisellään tai mieluummin hienoinen kasvu on nimittäin paras tae sille, että pystymme takaamaan kuntapalvelut laaduikkaina ja riittävinä tulevaisuudessakin.

Janakkalan kunta teki kuluvan vuoden alussa kampanjan millä tonttikauppaa saatiin onnistuneesti aikaan. Kaikki Janakkalan kunnan rakentamattomat omakotitontit myytiin alkuvuonna puoleen hintaan. Alennushinta oli
Janakkalassa voimassa kesäkuun 2015 loppuun saakka ja se koski myös uusia vuokrasopimuksia, siten että vuokra puolitettiin kolmen ensimmäisen vuoden ajaksi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Janakkalan kampanjan aikana sovittiin 20 tonttikauppaa. Tontin ostajista suurin osa, 13 oli Janakkalan ulkopuolelta.

Meilläkin on kokeiltu erilaisia kampanjoita tonttikaupan vilkastuttamiseksi. Tulokset ovat olleet kuitenkin Janakkalan tonttialeen verrattuna vaatimattomampia.

Siksi esitämmekin, että Lopen Kunta tekee tonttialekampanjan Janakkalan esimerkin mukaan vuoden 2016 alkupuoliskolle niin, että kaikki tontit on myynnissä puoleen hintaan kesäkuun loppuun asti.

Lopelle 2.11.2015

Sirpa Hopearuoho