Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Lopen, kuten muidenkin Suomen kuntien, pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Sosiaalisten suhteiden luominen, tunne- ja vuorovaikutustaidot ja ylipäätään ihmiseksi kasvaminen ei ole helppoa, ei meille aikuisillekaan.
Etelä-Karjalan koulujen toimintaohjeessa todetaan: ”Normaaliin kasvuun ja kehitykseen ei kuitenkaan kuulu sellaiset teot, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkistön. Niiden selvittäminen kuuluu viranomaisille. Kiusaamiseksi kutsutut lainvastaiset teot ovat tahallisia. Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa ikänsä takia, mutta korvausvastuu hänellä on. Tekojen vakavuutta on kuvattava niiden oikeilla nimillä ja tekotavoilla. Lainvastainen teko ei voi lieventyä kiusaamiseksi vain siksi, että se tapahtuu koulun alueella.”
Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.
Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut, tapauskohtaiset ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lopella laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit kaikissa kouluissa.

Tiina Seppälä,

Lopen Kokoomuksen valtuutettu