Timo Heinonen jatkaa Lopen Kokoomuksen puheenjohtaja – Kokoomus haluaa jatkaa koulujen työrauhaa

Lopen Kokoomuksen syyskokous valitsi kansanedustaja Timo Heinosen jatkamaan puheenjohtajanaan maanantaina 9.11. Launosten uudella koululla. Heinonen on johtanut Lopen Kokoomusta jo 15 vuotta keväästä 2000 lähtien. Kokouksen yhteydessä kokoomuslaiset tutustuivat syksyllä valmistuneeseen uuteen Launosten kouluun missä tulevaisuudessa toimii myös alueen esiopetus.

– Oma poliittinen toimintani ja urani alkoi Lopen Kokoomuksesta. Olen saanut tältä yhdistykseltä ja ennen muuta tältä porukalta valtavasti ja olen siitä ikuisesti kiitollinen, totesi Timo Heinonen valintansa jälkeen.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja jatkaa Sirpa Hopearuoho, sihteerinä Tiina Seppälä ja taloudenhoitajana Sanna Kallela. Hallitukseen valittiin Saija Grönholm, Sari Paalijärvi, Jarmo Laukkanen, Jarno Hatakka, Vesa Pesonen ja Kari Maunula. Vaalipäällikköksi valittiin Timo Ahonen ja Kansallisen Sivistysliiton hallitukseen Heikki Lehtonen.

– Meidän vahvuus on ollut hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen. Tämä on ollut tärkeää isojenkin asioiden ratkaisuissa. Avoimuus ja ratkaisujen hakeminen yhdessä on sellaisia arvoja joita olemme vaalineet ja ne ovat olleet meillä toiminnan kivijalkana, totesi Heinonen.

Lopen Kokoomus on pitkään pitänyt kaikki kokouksensa avoimina koko jäsenistölleen. Tämä periaate on koskenut niin Lopen Kokoomuksen hallitusta, valtuustoryhmiä kuin hallitusryhmääkin. Lisäksi kokouksia on pidetty säännöllisesti eri puolilla Loppea niin kunnan eri toimipisteissä, yrityksissä kuin muuallakin.

– Jatkamme tätä myös ensi vuonna. On hyvä, että kunnan eri toimipaikat ovat päättäjillemme myös tuttuja. Myös yrityksiin tutustumme mielellämme ja kutsujakin saa meille esittää, totesi Lopen Kokoomuksen sihteeri ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajanakin toimiva Tiina Seppälä.

Kyläkoulujen työrauhaa jatkettava

Poliittisen ajankohtaiskeskustelun yhteydessä Lopen Kokoomuksen syyskokous linjasi, että kylille ja kyläkouluille annettua työrauhaa on syytä jatkaa tulevaisuudessakin. Kokoomus linjasi, että kouluverkkokeskustelua ei ole tarpeen eikä syytäkään avata tulevinakaan vuosina. Kokoomus näkee, että jatkuva keskustelu kouluverkosta ja koulujen mahdolisista lopettamisista vain heikentää kunnan kasvumahdollisuuksia.

– Jos jatkuvasti puhutaan, että se ja se koulu pitää lopettaa niin eihän kukaan uskalla sinne kylälle enää muuttaa. Me emme kannata nyt emmekä tulevinakaan vuosina elinvoimaisten kyläkoulujen lopettamista, totesivat kokoomuslaiset Launosten koululla.

Elmolan lattiaremontti ja valaistus vuodelle 2016

Lopen Kokoomus otti kantaa myös ensi vuoden kunnan talousarvion laadintaan. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Seppälä esitteli budjetin laadinnan nykytilannetta ja tulevia investointeja. Kokous päätti, että Kokoomus haluaa tehdä jo tänä vuonna suunnitellun Elmolan liikuntahallin lattiaremontin ensi vuonna. Talousarvion valmistelussa lattian matottaminen on siirretty vuodelle 2017. Elmolan remontin aikaistaminen on saanut tukea myös muista valtuustoryhmistä. Kokoomus haluaa samalla jo ensi kesän 2016 aikana uudistaa Elmolan valaistuksen energiatehokkaaksi led-valaistukseksi. Lopen kunnanhallitus käsitteli budjettia tämän viikon maanantaina. Lopen Lehteen ei vielä ehtinyt tieto muuttuiko investointisuunnitelma Elmolan osalta jo kunnanhallituksessa. Kokoomuslaisten oli tarkoitus tehdä muutosesitys jos siellä.

Kokoomukseen esitys tarkoittaa sitä, että Elmolan remontti tehtäisiin vuonna 2016 ja urheilukentän peruskorjaus alkaisi vuonna 2017. Urheilukentän yhteyteen tehtäisiin kuitenkin jo ensi vuonna 2016 kaikille avoin kuntopuisto. Tästä kunnanhallitus on tehnyt jo päätöksen aiemmin.

Sote-ratkaisu avaa ovea Lopen lääkäripalveluille

Kokouksessa keskusteltiin myös syntyneen valtakunnallisen Sote-ratkaisun vaikutuksista Lopelle. Asian parissa eduskunnassakin töitä tehnyt kansanedustaja Timo Heinonen kertoi komprimissiratkaisun taustoista ja neuvotteluista. Heinonen piti päätöstä hyvänä ja kertoi sen avaavan myös mahdollisuuden turvata lääkärivastaanotto Lopella myös tulevaisuudessakin.

– Uusi valinnanvapauslaki antaa päätösvallan meille loppilaisille takaisin. Jatkossa jokainen voi itse valita missä lääkärin vastaanotolla käy. Enää siis jatkossa kuntayhtymät tai isot eivät määrää missä terveyskeskukset on. Itse toivon, että tämä nyt tuo Lopelle uuden toimijan joka haluaa jatkaa lääkäripalveluita Lopella. Valinnanvapauslaki takaa sen, että hinta asiakkaalle on täysin sama mihin tai kenen ylläpitämään toimipisteeseen menee, kertoi Heinonen.

Sote-ratkaisu kuitenkin laittaa kunnat myös uuteen tilanteeseen ja päätös vie kuntien päätösvallasta ja budjetista maakunnalliseen hallintoon noin 60-70 prosenttia. Kunnissa onkin käynnistymässä uudistustyö.