Tärkeä Piirin syyskokous Lopelle Lopen kokoomus pohti Lopen rakentamista

Lopen kokoomuksen puheenjohtaja ja Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen haluaa taata tulevaisuudessakin kasvun edellytykset niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin.

Hoivakoti Salmelan lähialue sopisi hyvin kokoomuksen mielestä palvelukotirakentamiseen nykysuunnitelmia laajemminkin. Tällöin ajankohtaiseksi saattaisi tulla myös alueella kulkevan tien siirtäminen tontien Iso-Korkeen puoleiselle reunalle. Näin tie ei halkoisi tontteja kahteen osaan.

Ikikumin alue

Sauli Niinistö

Lopen kokoomuksen valtuustoryhmä ja hallitus kokoontui syyskauden avauskokoukseen kunnantalolle. Kokouksen aiheena oli kunnan ajankohtaiset asiat, mutta keskustelua aiheutti myös tulevat presidentinvaalit ja Piirin syyskokous. Suurinta mielenkiintoa herätti kuitenkin ennen kaikkea Lopen kasvu ja sen myötä palveluiden turvaaminen.

– Kokouksessa oli hyvä henki. Lopen vahva kasvu kirvoitti eniten keskustelua ja ennen kaikkea se miten haluamme eri palvelut alueellamme toteuttaa, kertoi Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen, joka toimii myös Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

Kokoomus linjasi kokouksessa ennen kaikkea kirkonkylän ja sen lähiympäristön laajentumispaineita. Vaikkei kokouksessa varsinaisia päätöksiä tehtykään niin yhteinen käsitys oli mm. siitä, että vanhusten palvelutalot halutaan keskittää lähelle nykyistä Salmelan hoivakotia.

– Kunta on varannut nyt kaksi tonttia Salmelan alapuolelta hoivakodeille. Meidän mielestämme myös tien toisen puolen kaksi tonttia olisi syytä varata kunnan omiin tarpeisiin. Jos tähän ratkaisuun päädytään olisi lisäksi ehkä järkevää muuttaa tie kulkemaan tonttien Isokorkeen puoleiselle reunalle eikä ns. tonttien halki, mietti Heinonen kokouksen kantaa.

Erityisesti Kokoomuksen valtuutettu Eeva Pyhälammi, joka toimii Hoivakoti Salmelan johtajana näki tärkeänä sen, että hoivapalvelut olisivat samalla alueella lähekkäin.

Ikikumin tontille omakoti- ja rivitalotontteja

Samalla kokouksessa keskusteluun nousi myös päiväkodin viereinen ns. vanha Ikikumin tontti. Alueen kaavoitustyötä ollaan paraikaan käynnistämässä ja kokouksessa useammalla suulla toivottiin alueen kaavoittamista laadukkaaksi muutaman omakotitalotontin ja rivitalotontin alueeksi.

– Itse edustan tätä näkökantaa vahvasti. Ja jos Salmelan alueelta saadaan lisävarausta hoivakodeille niin silloin tämä Ikikumin alue tulee ehdottamasti kaavoittaa laadukkaaksi asuinalueeksi. Alueen kartanomiljöö tulee huomioida suunnittelussa. Uskon, että tätä kautta kiinnostus päiväkodin ja koulujen lähettyvillä oleviin keskustatontteihin nousee suureksi, totesi Heinonen.

Samalla keskustelussa oli esillä myös kirjaston ja Siwan kiinteistön välinen tontti, jonka kaavoitustyö tulee samaan aikaan ajankohtaiseksi. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa sekä liike- että asuinrakentamista.

Kasvupaineita Kirkonkylällä ja muissakin taajamissa

Taajama-alueiden kasvupaineet aiheuttivat myös runsaasti keskustelua. Näihin asioihin on kunnassa tärkeää vastata mahdollisimman pian niin, että alueiden vetovoimaisuus pystytään takaamaan myös tulevaisuudessa.

– Minusta taajamakouluissa pitää olla sen verran tilaa, että kaikki alueelle muuttavat perheet mahtuvat lähikouluunsa. Jos näin ei tapahdu niin muuttovirta kyllä nopeasti tukahtuu. Samaan aikaan tulee kehittää myös Joentaan koulua ja Kormun koulua taajamien lähikouluina sekä muita kouluja vastaamaan haja-asutusalueen tarpeisiin.

Kiinnostusta tulee varmasti aiheuttamaan myös Ojajoentien varsi sekä Hallankulman alue, joille uusi kaava tuo runsaasti haja-asutusalueen tontteja.

– Siirtoviemärin jatkaminen Hallankulman alueelle voi olla ajankohtainen hyvinkin nopeasti. Mallit tilanteen eteenpäinviemiseksi on selvät, mutta ratkaisu vaatii alueen asukkainen aktiivisuutta. Uskon, että tilanne etenee mahdollisesti nopeastikin.

Puoluepolitiikassakin aktiivinen syksy

Lopen kokoomuksella riittää vauhtia myös puoluepolitiikassa alkavan syksyn aikana. Lopen kokoomus isännöi uudistetussa koulukeskuksessa Hämeen Piirin syyskokousta marraskuussa 19.11.

– Syyskokous on nyt erityisen tärkeä ja olen iloinen, että saamme toimia isäntinä. Kokouksen yhteydessä puolueemme tulee Lopella pitämään yhden periaateohjelmaseminaareistaan ja sen merkitys tulee olemaan suuri, kertoi Timo Heinonen tulevasta kokouksesta ja toivotti kaikki tervetulleiksi linjaamaan puolueen tulevaisuuden suuntaviivoja Lopelle.

Piirin syyskokouksen lisäksi toimintaa tulee olemaan myös presidentinvaalien ympärillä. Lopen kokoomus on kutsunut presidenttiehdokas Sauli Niinistön mm. Marskin lounaalle. Tilaisuudelle etsitään edelleen sopivaa ajankohtaa.

– Presidentinvaalit on varmasti tämän talven tärkein voimanponnistus. Nyt teemme työtä Niinistön eteen ja toisella kierroksella sitten katsomme kenen eteen silloin töitä paiskimme. Itse olen valmis tarvittaessa tekemään myös työtä Matti Vanhasen puolesta, jos hän on porvariehdokkaana toisella kierroksella. Tästäkin on hyvä keskustella koko ajan, mutta nyt keskitymme toki omaan parhaaseen mahdolliseen ehdokkaaseemme, joka on Sauli Niinistö, mietti Timo Heinonen talven tilannetta.