Riitta Joutsi-Hänniseltä kaksi valtuustoaloitetta: Matkaluistelureitti ensi talveksi ja Välkky-varoitin Läyliäisiin

Kokoomuksen valtuutettu Riitta Joutsi-Hänninen teki maanantain valtuustossa kaksi valtuustoaloitetta. Pidempään huolta Lopen liikenneturvallisuudesta kantanut Joutsi-Hänninen teki jatkoaloitteen Läyliäisten Salen risteysalueen turvallisuuden parantamiseksi nyt ns. Välkky-järjestelmällä.

– Välkky on aktiivinen ja älykäs tehostemerkki, jolla voidaan parantaa suojateiden turvallisuutta. Se varoittaa vilkkuvalla valolla autoilijaa suojatietä lähestyvästä jalankulkijasta tai pyöräilijästä ja antaa autoilijalle enemmän aikaa reagoida, kertoi Riitta Joutsi-Hänninen.

Välkky-risteysjärjestelmä on tutkitusti tehokas. Destian tekemän kahden tutkimuksen mukaan Välkky hidastaa ajoneuvojen nopeutta keskimäärin 4 –

5 %. Nopeustason aleneminen vaikuttaa onnettomuusmääriin ja esimerkiksi 5% nopeustason aleneminen vähentää kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 20% ja loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia 10 %.

– Jalankulkijan saapuessa Välkky-liiketunnistimen alueelle alkaa merkkivalo vilkkua suojatien tolpissa. Nämä ovat toimineet erinomaisesti ja nyt on hyvä aika ottaa ensimmäinen käyttöön Lopellakin. Jatkossa näitä voisi hankkia sitten muihinkin vaarallisiin risteyksiin.

Kunnalle retkiluisteluaura

Toisessa valtuustoaloitteessaan Riitta Joutsi-Hänninen esitti Lopen kunnalle ensi talveksi hankittavaksi matkaluistelureitin tekemiseen solveltuvaa auraa. Heikkolumisten talvien aikana satojen järvien kuntana Loppi voisi saada retkiluistelusta uuden vetonaulan. Aloitteessa esitettiin, että vaihtoehtoisesti kunta voisi hankkia reitin ylläpidon esimerkiksi joltain seuralta ostopalveluna.

– Loppijärvelle voisi tehdä varsin pitkän ja maisemiltaan hienon reitin ja aloittaa homman jo ensi talvena sieltä. Ja miksi ei auraa voisi lainata ja käyttää muillakin järvillä jo kiinnostusta ja tekijöitä löytyy.

Retkiluistelualoitteen allerkirjoitti koko Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmä ja myös valtuutetuista Markku Savolainen.