Lopen Kokoomus julkisti ohjelmansa Perheille palaa vihreä valo

Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen odottaa syksyn kunnallisvaaleja suurella mielenkiinnolla. Kokoomuksella on koossa monipuolinen täysi 40 ehdokkaan lista ja uusi avauksia tarjoava poliittinen ohjelma. Lopullisen arvion listasta antavat vasta äänestäjät elokuun 24. päivänä.

Nuori vaan ei kokemattomin. Yksi kokoomuksen nuorimmista ehdokkaista on viittomakielentulkiksi opiskeleva Riikka Lindfors. Nuoresta iästään huolimatta Riikka on ehtinyt olla mukana jo pitkään seurakunnan luottamustehtävissä mm. kirkkoneuvostossa.

Uusi kokoomuslainen yrittäjäehdokas Samppa Jaro jakoi kampanjan avauspäivänä yli 250 kaasua palloa.

Pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja Antero Pesonen oli myös mukana vaaliavauksessa. Pitkän elämän kokemuksen omaava Antero on ollut nuorille ehdokkaille tärkeä tuki ja turva ja syksyn kunnallisvaaleissa Anteron uskotaankin saavan valtakirjan valtuutetun työhön

Antti Rusi tekee aktiivista työtä Launosten kehittämiseksi. Uutena ehdokkaana Antin läpimenomahdollisuuksiin uskotaan laajasti. Myös Eeva Pyhälammin uskotaan keräävän kokoomuksen väreissä runsaasti ääniä.

Kaikki kokoomuslaisehdokkaat eivät olleet varsinaisessa Avaustempauksessa mukana. Luottoasioiden asiantuntija arvostusta saanut Erkki Holttinen piti samaan aikaan sieni-infoa Lopen kunnan pääkirjastosta ja mm. Hanna Mikkola oli mukana Heikki Mikkolan suoramyyntitilan toripaikalla Maalaismarkkinoilla. Kokoomuslaiset siis näkyivät laajasti ympäri koko kirkonkylän.

Pekka Friman suunnittelemassa Timo Heinosen ja Sami Toivosen kanssa kunnallisvaalien mainontaa. Oikealla Lopen Lehden Taina Toivonen antaa vinkkejä kokoomuksen nuorelle vasta 20-vuotiaalle Anniina Nummelinille lehtimainonnan mahdollisuuksista.

Saija Grönholm oli mukana vaaliavauksessa poikansa Roopen kanssa. Läyliäisten Lujan ja Läyliäisten koulun vanhempien toiminnassa aktiivisesti mukana oleva Saija mielii mukaan nyt kunnan päätöksentekoon. Yrittäjänä perheyrityksessä toimivalla Saijalla olisikin varmasti paljon annettavaa kotikuntansa kehittämisessä.

Riitta Nylundista povataan yhtä kokoomuksen listan ääniharavaa. Aikanaan pitkään kunnallispolitiikassa mukana ollut Riitta keräsi valtavan äänimäärän viimeksi kirkollisvaaleissa ja nyt tavoitteena on paluu kunnallispolitiikkaan.

Lopen kokoomus avasi kunnallisvaalien vaalikampanjan lauantaina jalkautumalla kuntalaisten pariin. Valtaosa kokoomuksen 40 kunnallisvaaliehdokkaasta olikin paikalla Lopen kirkonkylällä, kun tonttimarkkinat ja maalaismarkkinat vetivät kylän täyteen ihmisiä. Vastaanotto oli hyvä ja uudet kokoomuskasvot tulivat satapäiselle yleisöjoukolla tutummiksi. Päivän päätteeksi kokoomus julkisti oman kunnallispoliittisen ohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle. Ohjelma on ennen kaikkea päänavaus uudenlaiselle kunnallispoliittiselle ajattelulle.

– Halusimme julkistaa ohjelmamme hyvissä ajoin ennen vaaleja, että äänestäjät ehtivät tutustua siihen kaikessa rauhassa. Ohjelmatyö vei aikaa reilun puolivuotta ja sinä aikana oman mielipiteensä ohjelmaan ehti esittää pitkälti yli 60 loppilaista, totesi Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen.

Lopen kokoomuksen ohjelmassa on kuusi pääkohtaa; perheille vihreä valo, peruspalvelut ensin, arkipäivän turvallisuus kuuluu jokaiselle, sivistys ja osaaminen, työllisyys ja kasvu hyvinvoinnin perustana ja vastuuta kaikista taajamista ja haja-asutusalueesta. Ohjelma alkaa nykytilanteen kuvauksella ja päättyy sellaiseen tilanteeseen vuoteen 2009 millaisena kokoomuslaiset haluaisivat kotikuntansa silloin nähdä.

– Me haluamme nyt tarjota ennen kaikkea uusia päänavauksia. Jotkut tahot levittävät perättömiä tarinoita siitä, että kokoomus haluaa tuhota perusturvan avaamalla ovia kilpailuttamiselle ja yrityksille. Siitä ei ole kyse. Kokoomuslaiset haluavat tarjota kuntalaisille valinnan varaa. Kunnan vastuulla on tulevaisuudessakin lakisääteisten palvelut ja erityisesti niiden laadunvalvonta. Tämä on tärkeää muistaa, tarkesi Heinonen.

– Loppi tarvitsee jatkossakin ajanmukaiset kunnalliset päiväkodit joka taajamaan ja hoivapalveluita vanhuksille eri taajamissa. Tämä on tosiasia, mutta tämä tosiasia ja edessä oleva kasvu antavat tilaa myös yritystoiminnalle. Se on väistämättä edessä – halusimme sitä tai emme.

Kokoomuksella edessä luottamuksen mittaus

Lopen kokoomus lähtee lokakuun kunnallisvaaleihin suurella mielenkiinnolla. Puolue on ladannut Lopelle paljon vaaleja silmällä pitäen ja nyt odotetaankin sitä millaisen vastaanoton uudistunut kokoomus saa.

– Meillä on nyt aivan uudenlainen draivi päällä. Mukana porukassamme on ennätysmäärä nuoria ja yrittäjiä. Unohtaa ei myöskään sovi senioriväestöä ja mukana onkin myös joukko rautaisia senioriehdokkaita. Hauska on ollut huomata se yhteishenki missä on mukana nuorin alle kaksikymppinen ehdokkaamme ja vanhin yli kuusikymppinen ehdokkaamme, kiitteli Timo Heinonen joukkoaan tärkeästä yhteishengestä.

– Olemme tarkalleen sen luottamuksen ja vain sen luottamuksen arvoisia, minkä loppilaiset katsovat voivansa meille antaa.

Tekoja ei sanoja

– Politiikassa tarvitaan sanoja, mutta sanat eivät merkitse mitään, ellei niiden takana ole tehtyjä ja tekeillä olevia tekoja. Siksi me emme nytkää voi luvata, että Kokoomusta ääneställä on edessä lakisääteinen oikeus onneen, koska niin ei tapahdu kävipä vaaleissa miten tahansa.

– Kokoomuksen vaalilauseet ovat: ”Loppi ei tarvitse sanoja, vaan tekoja” ja ” Tärkein vaalilupauksemme on arkinen: Teemme jatkossakin parhaamme.” Se on tapa, jolla hoidamme asioita. Tapa, jolla teemme politiikkaa. Tapa, johon uskomme, ja tapa johon sitoudumme, Heinonen sanoi.

– Tulevalla vaalikaudella me haluamme aidosti avata keskustelua kuntalaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden välillä. Jos meidän lokakuun vaaleissa saama valtakirja antaa siihen mahdollisuuden niin tämän vaalilupauksemme lupaamme täyttää ensimmäisenä.

Vastuullista politiikkaa

Lopen Kokoomuksen kampanjassa on edelleen keskeisellä sijalla vastuun teemat. Heinonen totesi, että on pidettävä se, minkä lupaa ja luvattava vain se, jonka aidosti uskoo voivansa pitää.

– Ihmisillä on oikeus luottaa niiden sanaan, jotka he ovat puolestaan päättämään valtuuttaneet. Se on vähintä, mitä äänestäjä voi vaatia ja se on vähintä, mikä meidän on sekä luvattava että pidettävä.

Heinosen mukaan hyvinvointi vaatii vastuuta myös taloudesta.

– Entinen puheenjohtajamme Sauli Niinistö joskus totesi osuvasti, että ”Sen seitsemän hyvää ja kuusi kaunista on Suomen yleisin vaalilupaus, mutta kukaan ei ole sitä koskaan pitänyt”. Tänä päivänä ei kunnilla ole rahaa yltäkylläisyyteen, mutta rahaa on asioiden järkevään ja vastuulliseen hoitamiseen. Viimeiset vuodet ovat olleet hyvää oppia. Tyhjän kukkaron diktatuuri on ollut mitä ankarin opettaja eikä oppi siitä muuksikaan ole muuttunut, vaikkei se aina kuulijaa ole miellyttänytkään.

– Vastuun kantamisen taakka on raskas, mutta arvokas. Ihmisen osana on kantaa vastuuta lähimmäisistään ja itsestään. Erityisen tärkeä on koti. Koti, jossa lasten on saatava olla lapsia ja aikuisten on uskallettava olla aikuisia. Koti, josta jokainen ammentaa voimaa elämäänsä.

– Me lähdemme arvoista, jotka kestävät ja joita ei vaaleista toiseen tarvitse muunnella.
Lopen kokoomuksen kunnallispoliittinen ohjelma tulevalle vaalikaudelle 2005-2009 löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen internetsivuilta www.loppi.net/kokoomus.

Lopen kokoomuksen kunnallispoliittinenohjelma vuosille 2005-2009