Lopen Kokoomus esittää Tiina Seppälän johdolla:Lopella käyttöön Kylät-Kunta –kehittämiskeskustelut

Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen kunnan ja kylien yhteistyön vahvistamiseksi. Valtuutettu ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajan Tiina Seppälän johdolla kokoomusryhmä haluaa Lopelle käyttöön vuosittain kunnan ja kylien väliset kehittämiskeskustelut. Idea on, että jokaiselle halukkaalle kylälle tarjotaan mahdollisuus pyöreään pöytään yhdessä kunnan luottamushenkilöjohdon ja virkamiesjohdon kanssa.

– Moni asia tulisi aina selväksi kun ne käytäisiin läpi kasvotusten. Kylillä on varmasti ideoita ja toiveita päivähoidon, kouluasioiden, mutta ehkä myös liikunta- ja harrastusmahdollisuukien suhteen, totesi Tiina Seppälä.

Aloitteessa kokoomuslaiset toteavat, että lähidemokratia vaatii koko ajan uusia toimintamalleja. Kylätoimikunnat ja koulujen vanhempaintoimikunnat ovat tässä tärkeässä roolissa. Tiedonkulkua kylien ja kunnan välillä usein kuitenkin arvostellaan.

– Kaivataan keinoja keskustella omaa kylää koskevista asioista ja välittää tietoa, risuja ja ruusujakin.

Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Lopella otetaan käyttöön vuosittaiset Kylät-Kunta –kehittämiskeskustelut. Vuosittain kunta järjestää jokaiselle kylälle mahdollisuuden esimerkiksi tunnin mittaiseen erikseen varattuun keskustelutilaisuuteen. Tilaisuuteen kylältä valitaan oma edustus ja kuntaa tilaisuudessa edustavat ainakin kunnanjohtaja, luottamushenkilöjohtoa ja keskusteluun nousevien aiheiden mukaan myös eri lautakuntien puheenjohtajia ja hallintokuntien virkamiehiä.

– Samalla käyttöön otetaan Lopella kummivaltuutettu-järjestelmä vahvistamaan yhteydenpitoa kylien ja kunnan välillä läpi vuoden.

Lopen Kokoomus haluaa kehityskeskusteluiden kautta entisestään vahvistaa ja kehittää mm. kyläkoulujen asemaa ja roolia Lopella.

– Me näemme, että kyläkoulut on nimenomaan yksi meidän oman kunnan vahvuus ja sellainen valttikortti mitä pitää vaalia. Tavoitteemme on myös se, että saisimme kyläkouluille koululaisten iltapäivätoimintaa ja myös päivähoitopalveluille olisi varmasti kysyntää jokaisen kyläkoulun lähellä.