Lopen Kokoomus esittää alueellista yhteistyötä Kunnallisveron korotukselle 0,5% yläraja

Lopen Kokoomuksen hallitus kokoontui keskiviikkona pohtimaan Lopen kunnan vuoden 2002 talousarviokysymyksiä ja samalla esille nostettiin nippu muita ajankohtaisia asioita. Kokoomus kantoi huolta mm. veroprosentin liian suuresta korotuksesta ja toi Riihimäen, Hausjärven ja Lopen välisen kokoomusyhteistyön käynnistämistä.

Lopen Kokoomuksen hallitus käsitteli keskiviikon kokouksessa mm. syyskokoukseen liittyviä asioita. Yhdistyksen hallitus päätti mm. esittää syyskokoukselle sääntöuudistusta Kokoomus r.p.:n ehdotuksen mukaisesti, vaikka muutoksissa Lopella päätettiinkin vetää ns. maltillista linjaa.

Samalla yhdistyksen hallitus päätti esittää syyskokoukselle uusia euromääräisiä jäsenmaksuhintoja, joiden myötä maksuja ei tulla nostamaan vaan ainoastaan pyöristykset tuovat suuntaan tai toiseen pientä tarkistusta. Lisäksi 21.10. kokoontuvalle syyskokoukselle päätettiin esittää uutta kannatusjäsenmaksua, jonka suuruus on selkeästi täysjäsenen maksua alhaisempi.

Tuloveroprosentin nostolle raja

Lopen Kokoomuksen hallitus asetti kunnan tuloveroprosentin nostolle tiukan rajalla. Hallitus oli yksimielinen siitä, että veroprosenttia ei missään tapauksessa saa nostaa kuin 0,5%, joka Lopen tilanteessa tarkoittaa prosentin nostoa 18,5%. Kokoomuksen kunnanhallituksen jäsenet Hannele Yrjö-Koskinen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Timo Heinonen olivat samalla linjalla ja piti veroprosentin nostoa äärimmäisenä keinona.

– Meillä on jo varsin korkeat kiinteistöjen veroprosentit ja jos tuloveroprosenttikin nostetaan selkeästi naapurikuntia korkeammalle ei hyvää seuraa, perusteli Kokoomuksen kantaa hallituksen jäsen pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja Yrjö Kassari.

Lisäksi Lopen Kokoomuksen hallitus otti puheenjohtaja Timo Heinosen johdolla myös kantaa erilaisiin säästöesityksiin, joita on esitetty virallisemmin tai epävirallisemmin. Lopen Kokoomus näki mm. kulttuuritoimen säilyttämisen ensiarvoisen tärkeänä asia ja rahavajauksen kattamiseksi Kokoomus esitti esimerkiksi kustannusvastuuta Lopen Opiston ja Musiikkiopiston kurssien kohdalle samaan tyyliin kuin urheilupuolella on jo Lopella pitkään toimittu.

Myös nämä esitykset ja päätökset saivat kokoomuslaisten kunnanhallituksen jäsenten varauksettoman tuen ja jäsenet tulevat ajamaan asioita kunnanhallituksessa ja myöhemmin valtuustossa.

Riihimäen Seudun Kokoomus?

Lopen Kokoomus otti myös kantaa Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kokoomustoiminnan yhtenäistämiseksi. Asian on esille nostanut muutamissa tilaisuuksissa Lopen Kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen ja nyt Lopen Kokoomus siunasi puheenjohtajansa esityksen ja päätti ryhtyä asiassa tarvittaviin toimiin.

Lopen Kokoomus esittääkin Riihimäen ja Hausjärven Kokoomusjärjestöille, kunnallisjärjestöille ja luottamushenkilöille haasteen ryhtyä selkeyttämään alueen kokoomustoimintaa ennen kaikkea yhdistämällä voimia.

– Aluksi voisimme perustaa esimerkiksi epävirrallisen Riihimäen Seudun Kokoomuksen, johon kuuluisivat kuntien kokoomusjärjestöjen puheenjohtajat ja asiakohtaisesti tärkeimmät luottamus- ja virkamiehet ainakin asiantuntijoina, kertoi Timo Heinonen Lopen Kokoomuksen esityksestä.

– Myöhemmin voisi pohtia kuinka monta Kokoomusjärjestöä alueellamme tarvitaan ja kuinka tällainen kattoyhdistys toimisi kaikkien kolmen kunnan hyväksi.

Lopen Kokoomus näkee tällaisen yhteistyön rakentamisen ja päällekkäisyyden ainakin osittaisen purkamisen hyödylliseksi monessakin eri asiassa. Olisi tärkeää saada kokoomuslaisille päättäjille kaikissa kunnissa yhteisesti ajatellen yhtenevä kanta on sitten kyse esimerkiksi tiekysymyksistä, alueellisista paikkajaoista tai jopa valtakunnallisista tavoitteista.