Lopen Kokoomuksen syyskokous: Lopella rakennettava lisää ikäihmisten palveluasumista

 

 

Lopen Kokoomuksen syyskokous pidettiin tänä vuonna Länsi-Lopen koululla Topenolla. Syyskokous valitsi Kokoomuksen puheenjohtajana jatkamaan kansanedustaja Timo Heinosen. Alkava vuosi on myös Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimivalle Heinoselle jo peräti 17.

Lopen Kokoomuksen johdossa. Syyskokouskannanotossaan Lopen Kokoomus esittää, että Lopelle rakennetaan viimeistään vuonna 2018 lisää ikäihmisten palveluasumista. Kokoomuslaiset haluavat varmistaa, että jatkossakin kaikille loppilaisille löytyy paikka omasta kotikunnasta.

– Tehostetunpalveluasumisen lisätarve on kiistaton. Jos laitoshoidon paikat ovat jatkossakin Harjutiellä, tarvitaan uusi vähintään 32-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö 2020-luvulta tai paikat muulta. Me emme halua tilannetta missä loppilainen joutuisi pakolla muuttamaan pois kotikunnastaan. Lisärakentaminen on syytä tehdä viimeistään vuonna 2018 eli ennen maakuntahallinnon ja sote:n voimaantuloa, totesi Lopen Kokoomuksen valtuutettu ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Eeva Pyhälammi kokousväelle.

Tälläkään hetkellä Lopen kunnan ikäihmisten palveluasumisen yksiköt ovat jo käytännössä täynnä. Vuoden 2015 tilinpäätöstiedot kertovat, että Eedilän käyttöaste oli 99,9 %, Harjukodin 97,9 % ja hoivakoti Salmelan

98,2 %. Alun perin ns. Salmela II suunniteltiin rakennettavaksi jo 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla.

– Tulemme esittämään budjetin laadinnan yhteydessä ja joulukuun valtuuston budjettikokouksessa lisärakentamista vuodelle 2018 ja suunnittelua jo ensi vuodelle, tuki Timo Heinonen Pyhälammin esitystä.

Kookoomuslaiset olivat  huolissaan siitä, että tulevaisuudessa loppilaiset vanhukset jouduttaisiin siirtämään toiseen kuntaan pitkäaikaishoitoon, ellei pikaisesti ryhdytä suunnittelemaan tehostetun palveluasumisen lisärakentamista. Syyskokous päättikin yksimielisesti esittää lisäyksiä Lopen kunnan talousarvioon.

Sirpa Hopearuoho jatkaa varapuheenjohtajana

Lopen Kokoomuksen syyskokous valitsi varapuheenjohtajaksi Sirpa Hopearuohon ja sihteerinä jatkamaan Tiina Seppälän ja taloudenhoitajana Sanna Kallelan. Hallitukseen valittiin lisäksi Jarmo Laukkanen, Saija Grönholm, Jarno Hatakka, Vesa Pesonen, Kari Maunula ja Sari Paalijärvi.

Vaalipäällikkönä jatkaa Ahosen Timo Kormusta.

– Vaalivuosi tulee olemaan kiireinen. Ehdokashankinta on nyt parhaillaan käynnissä ja mukaan toivomme uusia ja jo kauemminkin Lopella asuneita.

On tärkeä, että saamme kotikuntamme kehittämisessä kuuluviin kaikkien äänen.

Lopen kuntavaaleihin voi ilmoittautua mukaan esimerkiksi Sirpa Hopearuoholle puhelimella 0400-199 663 tai Tiina Seppälälle 0400-878 938 tai sähköpostilla tiina.seppala@helsinki.fi.

– Juuri tänään sain yhden puhelinsoiton missä Lopelle vasta loppuvuonna muuttava kertoi halukkuudestaan päästä mukaan kuntavaaleihin ja sehän meille sopi mainiosti, kertoi kokousväelle Timo Heinonen.

Syyskokouksessa käytiin vilkas keskustelu ikäihmisten palveluasumisen lisätilantarpeiden lisäksi myös mm. kouluista, lääkäripalveluista ja tonttitarjonnasta.

Kyläkouluillakin investointitarpeita

Länsi-Lopen koulua Lopen kokoomuslaisille esitellyt rehtori Erika Kauppi-Nykänen kertoi laajemminkin Lopen koulujen tulevaisuudesta.

Oppilasmäärät ovat tuoreimpien ennusteiden mukaan laskemassa ja erityisesti kirkonkylällä aivan dramaattisesti. Kunnan tonttikauppa pitääkin saada jälleen käymään ja useamman vuoden muuttotappio käännettyä muuttovoitoksi. Maltillinen kasvu on ainoa tae turvata jatkossa Lopen palvelut.

– Sirpa Hopearuohon johdolla teimme tänä vuonna valtuustoaloitteen tonttialesta ja se onnistui yli odotusten. Nyt Lopelle rakennetaan jälleen uusia omakotitaloja. Näyttää siltä, että tonttialea on järkevä jatkaa, muistutti Tiina Seppälä.

Lopella on runsaasti rakentamisvalmiita omakotitalotontteja niin Launosissa, Läyliäisissä kuin kirkollakin. Myös kyläkoulujen ympäristöt kaipaavat uusia taloja ja asukkaita.

– Pilpalassa pidettiin muutamana vuonna omat tonttimarkkinat ja kylälle saatiin samantien uusia lapsiperheitäkin. Nyt vastaavaa tarvitaan niin Topenon ja Vojakkalan alueellakin kuin myös Pilpalassakin. Kaikkien koulujen oppilasmäärät ovat putoamassa, kertoi Timo Heinonen.

Kyläkoulut vaativat myös investointeja niin opetusteknologian kuin rakennustenkin osalta. Länsi-Lopen koulun katto tulisi esimerkiksi korjata pikaisesti.

Lopen Kokoomus haluaa pitää jatkossakin kiinni ns. koulurauhasta ja kylärauhasta eli nykyiseen kouluverkkoon ei haluta koskea. Kyläkoulujen lopettamista Kokoomus ei kannata. Kokouksessa kuitenkin muistutettiin, että kylien täytyy kuitenkin itsekin olla aktiivisia ja tarjota tontteja myyntiin ja pitää kylät ja kyläkoulut näin elinvoimaisina.

Kiitosta valtuutetuille

Lopen Kokoomuksen puheenjohtajana jatkava Timo Heinonen on tyytyväinen Kokoomuksen valtuustoryhmän toimintaan. Ryhmä on kasvanut 90-luvun muutamasta valtuutetusta yhdentoistavaltuutetun ryhmäksi ja samalla valtuuston toiseksi suurimmaksi ryhmäksi vain yhden valtuutetun erolla keskustaan.

– Meillä on ollut kyllä aivan erinomainen porukka. Olemme saaneet mukaan eri-ikäisiä loppilaisia ja erialojen osaajia ja tuntijoita. Esimerkiksi

koulu- ja varhaiskasvatuksen asioiden parissa Anniina Lucenius kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtajana ja Aleksi Rautiainen ovat olleet erittäin aktiivisia ja tehneet hyvää työtä ja olleet aktiivisia perheidenkin suuntaan. Tästä on tullut minulle runsaasti kiitosta, kertoi Heinonen.

Kouluasioiden parissa ovat toimineet aktiivisesti myös Riitta Joutsi-Hänninen, joka on vapaa-aikalataukunnan puheenjohtajana tehnyt työtä myös paljon urheilu- ja liikunta-asioiden parissa sekä Antti Mikkola, Kari Maunula, Timo Ahonen ja Teija Lehto. Yrittäjä- ja elinvoima-asioita ovat hoitaneet mm. kymmenen vuotta Lopen Yrittäjienkin puheenjohtajana toiminut Jarmo Laukkanen ja Saija Grönholm. Sosiaali- ja terveyspuolen asioiden parissa ovat työtä tehneet perusturvalautakunnan puheenjohtajanakin toimiva Eeva Pyhälammi, Sirpa Hopearuoho ja Karoliina Saari. Rakennuspuolen ja ympäristöasioiden parissa tällä kaudella ovat olleet Essi Tuomenoja, Heikki Lehtonen ja Erkki Holttinen. Vastuita on siis jaettu vaikka pienessä kunnassa kaikkien panos kaikissa asioissakin on merkittävä.

– Kunnanhallituksen varapuheenjohtajanakin toimiva Tiina Seppälä on tehnyt erittäin laajalla rintamalla työtä kotikunnan hyväksi ja kantanut vastuuta monista isommista ja pienemmistäkin asioista. Ilman Tiinaa Lopen Kokoomus ei olisi sellainen mitä se nyt on. Ja pitkänlinjan tekijänä Kari Maunula on ollut isossa roolissa monissa asioissa. Hänen kokemuksensa on näkynyt Eeva Pyhälammin tapaan, kiitteli Timo Heinonen.

Valtuustoryhmän lisäksi eri lautakunnissa on päättyvällä valtuustokaudella toiminut iso joukko kokoomuslaisia toimijoita ja Heinonen mainitsi hyvän yhteishengen ja yhdessä tekemisen leimanneen kokoomuksen toimintaa.

– Kaikista asioista ei aina olla tietenkään ihan samaa mieltä, mutta keskustellen ja yhdessä tehden on isotkin asiat lopulta ratkaistu.

Tärkeät kuntavaalit edessä

Lopen Kokoomus nosti syyskokoukseen ensi vuoden toiminnan keskipisteeksi
huhtikuun kuntavaalit. Vaaleissa valitaan uudet valtuutetut Lopen kunnanvaltuustoon kesällä alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Vaalikausi tulee olemaan poikkeuksellisen tärkeä maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksenkin johdosta.

– Kaikki Suomen kunnat Helsingistä kaikista pienimpään kuntaan asti ovat aivan uudenlaisen tilanteen edessä kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kokonaan kuntien vastuulta maakuntien hoidettavaksi. Tämä muutos on kuntakentässä yksi historia suurimpia ja vaatii työtä ennen sitä, mutta myös uudistuksen jälkeen.

– Itse uskon, että jos Sote-uudistus toteutuu suunnitellusti niin sen myötä Lopelle palaa myös lääkäripalvelut. Uudistusta täytyy viedä hallinnon sijaan palvelut edellä, pohti Timo Heinonen, joka kansanedustajan tehtävässään saa myös tehdä työtä valtakunnallisten sote-ratkaisujen ja linjausten parissa.

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaiksi onkin jo lupautunut muutamia uusiakin ehdokkaita.

Myös muutoksia valtuustoryhmään on varmasti luvassa sillä pitkään mukana ollut Anniina Lucenius on päättänyt jäädä nyt hetkeksi kasvavan perheen pariin ”vuorotteluvapaalle” kuntapolitiikasta.

– Anniina on ollut erinomainen tekijä ja totta kai iso menetys niin meidän ryhmälle kuin koko valtuustolle. Toivottavasti Anniina joskus sitten taas palaa näihinkin pöytiin pitämään lasten ja lapsiperheiden ja koulujen puolta. Siinä Anniina on ollut aivan paras, kiitteli Timo Heinonen.