Lopen Kokoomuksen kesäkokous: Tulevina vuosina panostettava kunnan yleisilmeeseen

 

Lopen Kokoomuksen perinteinen kesäkokous pidettiin koronakesän jälkeen vasta elokuun puolivälissä. Loppukesään pidetyksi siirtynyt kevätkokous pidettiin samassa yhteydessä, mutta katse kokoomuslaisilla oli kuitenkin jo vuoden 2021 Lopen kunnan talousarvion laadinnassa, mutta myös tulevissa kuntavaaleissa ja uudessa valtuuston nelivuotiskaudessa. Kesäkokouksessa Kokoomus päättikin esittää ensi ja tulevien vuosien yhdeksi kunnan kehittämisen kärjeksi kunnan yleisilmeen kohentamista.

-Esitämme, että ensi vuoden kunnan talousarvioon varataan erillinen 50 000 euron investointiraha kunnan yleisten paikkojen ja näkyvän julkikuvan parantamiseen. Tämä tarkoittaa viheralueiden uusimisia, uusia puu- ja kukkaistutuksia, mutta myös esimerkiksi kiinteiden penkkien lisäämisiä taajamiin, kertoi Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarmo Laukkanen.

Lopen Kokoomus haluaa tehdä pysyvän muutoksen kunnan yleisilmeen kunnossa pitämiseksi, mutta ensi ja tulevalle valtuustokaudella kokoomuslaiset esittävät vuosittaista budjettiin varattavaa investointirahaa korjaustoimiin.

-Palautetta on tullut meistä kaikille ja jokainen on myös itse voinut kiinnittää huomiota siihen, että nurkat eivät ole nyt sellaisessa kunnossa kuin niiden tulisi olla. Kivetyksiä ja liikennemerkkejä tulee uudistaa ja korjata, mutta myös tehdä ihan yleisilmettäkin parantavia toimenpiteitä. Monet ikäihmiset esimerkiksi ovat toivoneet lisää kiinteitä penkkejä kauppa- ja kirjasto sekä apteekkimatkojen varsille, totesi kunnanhallituksen varapuheenjohtajanakin toimiva Eeva Pyhälammi.

Muutamalle nuorelle kesätöitä

Lopen Kokoomus esittää samalla, että yleisilmettä hoitamaan palkattaisiin kesäisin muutamia nuoria. Kesätyöntekijöiden tehtäväksi otettaisiin myös nykyisin ELY-keskuksen vastuulle kuuluvien taajama-alueiden isompien teiden viherkaistojen nurmien leikkaaminen.

-Kunnan tulee neuvotella ELY:n kanssa joko sopimus tai sitten vain ilmoittaa ELY:lle, että kunta hoitaa itse näiden viherkaistojen hoidon. Ne hoidettiin aikanaan kunnan toimesta nurmikonleikkureilla ja silloin ne olivat kunnossa. Nyt nämä nuoret voisivat nämä viherkaistat hoitaa, mutta myös muuten hoitaa yleisilmettä trimmerillä ja nurkkia kunnossa pitäen, ehdottavat kokoomuslaiset.

Aloite kunnan yleisilmeen parantamisesta ei rajoittuisi pelkästään Kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten taajamiin vaan samalla katsottaisiin kuntoon myös kylien kyläkoulujen ja muiden kunnan vastuulle kuuluvien alueiden hoitoa.

-Ajatus olisi lisäksi, että kuntaan perustettaisiin Lopen seurakunnasta tuttu ja erinomaisesti toiminut virkamiehistä ja luottamushenkilöistä koostuva kiinteistöryhmä. Se tekisi kiinteistökierroksen vuosittain ja katsoisi mitä tehdään tulevana vuonna ja millaisia pidemmän aikavälin kunnostustarpeita on olemassa, totesi Lopen kokoomuksen hallituksen jäsen Jarno Hatakka.

Samalla kunta voisi toimia aloitteellisena myös yritysten ja kiinteistön omistajien suuntaan. Monet kunnan vastuulla olevat yleiset alueet kuitenkin rajoittuvat yksityisten kiinteistönomistajien alueisiin.

-Näitä alueita voisi hyvin laittaa kuntoon yhteisillä hankkeilla. Kunta voisi ottaa projekteista vetovastuuta vaikka tietenkin kiinteistönomistajat vastaisivatkin kustannuksilta omalta osaltaan, totesi Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja yrittäjä Jarmo Laukkanen.

Lopen Kokoomuksen kesäkokouksessa hahmoteltiin myös muutamia muita esityksiä jo vuoden 2021 Lopen kunnan talousarvioon, mutta myös askelmerkkejä kevään 2021 kuntavaaleihin.

-Tavoittelemme hyvää ja monipuolista ehdokaslistaa ja haastammekin kaikki kotikunnan asioista kiinnostuneet lähtemään mukaan. Meihin voi ottaa yhteyttä tai laittaa vaikkapa sähköpostia minulle suoraan timo.heinonen(at)eduskunta.fi, totesi Lopen Kokoomuksen puheenjohtaja ja Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen.

Kuntavaaleihin 2021 voi ilmoittautua mukaan myös puhelimitse soittamalla Eeva Pyhälammille 040-868 2194, Jarmo Laukkaselle 0400-489 225.

-On tärkeä saada kunnan asioista päättämään myös ihan uusia loppilaisia. Siksi heitämmekin tällaisen avoimen haasteen, että voi ilmoittautua itse tai sitten vinkata jonkun omasta mielestä hyvän ehdokkaan hoitamaan kotikunnan asioita, totesi Jarmo Laukkanen.