Lopen Kokoomuksen 9 ihan tavallista lupausta kaikkien loppilaisten hyväksi

1. Terve talous on palveluiden paras turva

– Kohtuullinen verotus ja tarkka taloudenpito

– Veroeuroille täytyy saada vastinetta – kuoliaaksikaan ei voida säästää

2. Yhtenäinen ja kasvava Loppi

– Toimivat taajamat ja elävät kylät tekevät hyvän kotikunnan mahdollisimman monelle

– Elinvoimaisessa kunnassa palvelut ovat kaikkien saavutettavissa

– Etätyön mahdollisuudet ja uudet asumismallit – Loppi pysyy mukana kehityksessä

3. Monipuolinen varhaiskasvatus

– Perheiden tarpeista lähtevät varhaiskasvatuspalvelut: toimivat ja kehittyvät päiväkodit sekä turvallinen perhepäivähoito ympäri kuntaa

– Loppi-lisä kuuluu kaikille kriteerit täyttäville perheille

– Avoin varhaiskasvatus ja lapsiperheiden kotipalvelu täydentävät perheiden palveluvalikoimaa

4. Esiopetus, koulut ja lukio ovat satsauksia tulevaisuuteen

– Ajanmukainen yläkoulu ja kilpailukykyinen oma Lopen Lukio ovat meille tärkeitä

– Koulujen digitalisaatiota tehdään suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti – opettajat ja oppilaat pysyvät mukana kehityksessä

– Turvataan ja tuetaan jatkossakin kaikenlaisten oppijoiden koulupolkua

– Jokaiselle koululaiselle mahdollisuus päästä maksuttomaan kerhoon kerran viikossa

– Elinvoimaiset kyläkoulut kylien vahvoja keskuksia – ovet auki reilusti myös kyläläisten käyttöön

– Nuorisotyö on meidän vahvuus –  ei menetetä sitä!

5. Elinvoimainen Loppi

– Yrittäjyys kantaa – kunta jatkaa aktiivista yhteistyötä loppilaisten yritysten kanssa

– Liikunta- ja kulttuuripalvelut tuottavat elinvoimaa – yhteistyöllä seurojen kanssa saadaan paras tulos kuten tähänkin asti

– Huolehditaan, että Lopella on jatkossakin hyvät mahdollisuudet liikuntaharrastukselle – hyväkuntoiset liikuntapaikat ja reitistöt parasta mainosta kunnalle!

6. Kynsin hampain kiinni SoTesta

– SoTe tulee 2019 – kunta toimii aktiivisesti, jotta Lopelle saadaan oma perusterveydenhuollon sotekeskus. Neuvola- ja hammashoito pysyvät perheiden helposti saavutettavissa.

– Loppi on jatkossa vanhusystävällisempi – pidetään huolta virkeän eläkeläisväestön hyvinvoinnista, kotona asumisen mahdollisuuksista ja omaishoidon tuen kehittämisestä

– Taataan jokaiselle loppilaiselle hoivapaikka omassa kunnassa elämän loppuun asti

7. Luonto on luonteva osa Loppea

– Käytetään kaunista luontoamme hyödyksi, mutta ei hyväksi

– Vastuullisuus ympäristöä kohtaan kulkee läpi koko päätöksenteon

– Pidetään asuinympäristö siistinä ja viihtyisänä

8. Turvallinen Loppi

– Loppi on turvallinen lapsesta ikäihmiseksi. Tässä me kaikki voimme yhdessä tehdä paljon. Tärkeintä on, että välittää.

9. Loppi on Loppi

– Meille Loppi on tärkeä ja rakas. Voitte luottaa, että hoidamme sitä siis kuin omaamme. Tärkein vaalilupauksemme on arkinen; Lupaamme tehdä jatkossakin parhaamme.