Lopen Kokoomukselta kolme valtuustoaloitetta:Uutta vanhusten asumiseen ja hyvinvointiin Lopelle

Sirpa Hopearuoho

Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti huhtikuun valtuuston kokouksessa kolme valtuustoaloitetta. Sirpa Hopearuohon johdolla kokoomus esittää Lopelle uutta ikäihmisten kerrostalohanketta. Tiina Seppälän valtuustoaloite koskettaa kyläkouluille toivottavaa työrauhaa ja koulukuljetusten uudelleen tarkastelua ja kolmannessa aloitteessa Anniina Nummelin esittämänä kokoomus haluaa luistelualueille uudet ja toimivat pukusuojat.

– Nämä aloitteet nousevat kyllä aikalailla vahvasti aina sieltä ihmisten arjesta. Toive koulukuljetuksista tuli muutamalta loppilaiselta kuten myös kerrostalohanke ja pukukoppiasiakin. Siis pienempiä ja isompia arjen juttuja, totesivat Lopen Kokoomuksen valtuutetut.

Sirpa Hopearuohon aloitteessa ehdotetaan, että Lopen kunta ottaa aktiivisen roolin selvittää tarvetta rakentaa vanhuksille kerrostaloa Lopen kirkolle.

– Tontti varmasti löytyisi tarkoitukseen. Tällä hetkellä moni vanhus muuttaa eläkepäivikseen naapuri kuntiin, joissa tällaiseen asumiseen on mahdollisuus. Samalla menetämme asukkaita ja verotuloja. Talossa asuntojen koot olisivat suunniteltu alusta asti vanhuksien tarpeeseen ja myös yhteiset tilat esimerkiksi juhlien järjestämiselle, oleskelulle ja palveluiden tarjoajille olisi saman katon alla, totesi valtuutettu Sirpa Hopearuoho

Se että olisiko talo niin sanottu osaketalo, asumisoikeusasuintalo vai osaomistusasuintalo on selvityksen yksi peruslähtökohta. Viimeksi mainittuihin olisi kokoomuksen mukaan mahdollisuus päästä pienemmällä sijoituksella asukkaaksi ja vastike oikeuttaisi Kelan asumistukeen. Pitkällä tähtäimellä tämä myös vähentäisi painetta kunnan oman vanhusten asuntojen tarpeeseen tulevaisuudessa.

Valtuustoaloite luistelualueiden pukusuojista

Kolmen hyvälumisen ja jäisen talven myötä talviurheilu ja –harrastaminen on jälleen nostanut merkittävällä tavalla päättää myös Lopella.

– Valtuutettu Sirpa Hopearuoho teki aikanaan valtuustoaloitteen Elmolan puhusuojien käyttöönsaamiseksi luistelijoille. Talven aikana on kuitenkin ilmennyt tarvetta pukusuojille jotka ovat avoinna ja käytettävissä laajemminkin, valtuutettu Anniina Nummelin totesi.

Hän esittikin kokoomuslaisten tukemana, että Lopen kunta hankkii luistelualueille siirrettävät teräskontit kiintein penkein pukusuojiksi. Tällaiset pukusuojat palvelevat osaltaan luistelijoita ja myös hiihtäjiä talviliikunnassa.

Tiina Seppälän kyläkoulualoitteelle hyvä vastaanotto

Kolmannessa aloitteessa Tiina Seppälä esitti, että Lopella otettaisiin uudelleen tarkasteltavaksi koululaisten koulukuljetusten suunnat.

– Kouluverkon muututtua on joiltain alueilta tullut perheiltä toiveita, että koulukuljetussuuntia voisi miettiä uudestaankin. Nykyinen käytössä oleva koulukuljetussuunta ei takaa kaikille perheille luontevinta ja lapsille lähintä koulua. Koulukuljetusmatkat ovat välillä hyvinkin pitkiä ajallisesti ja myös matkallisesti. Joskus jopa niin että matka ei ole kovinkaan pitkä, mutta siihen kuluva kuljetusaika on toistatuntia, totesi tiina Seppälä

Selvitystä tehtäessä on keskeisessä roolissa oltava lapsen kannalta luontevimmat ja lyhimmät koulukuljetukset. Seppälä esittikin, että kunnassa toteutetaan laaja kysely kaikille lapsiperheille heidän toiveistaan ja ajatuksistaan lähikoulusta. Tämä kysely antaa parhaan mahdollisen rungon yhdessä kuljetusalan ammattilaisten kanssa rakentaa niin lasten, perheiden kuin kuljetusten taloudellisuudenkin näkökulmasta paras koulukuljetusverkko nykyisen kouluverkon tueksi.

Lopen Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti valtuuston kokouksessa myös, että Lopen kunnan kouluverkko säilytetään nykyisellään myös tulevaisuudessa varsinkin kun nyt kaikkien koulujen oppilasmäärät kehittyvät myönteisesti. Jos oppilasmäärät lähtevät selkeään laskuun on toki perusteltua avata keskustelu koulun tulevaisuudesta ja toimivuudesta. Nyt sellaiseen ei Lopella ole tarvetta kun kaikki koulut kasvavat ja kehittyvät.

– Näin ollen Lopen Kokoomus haluaakin päättää jokavuotisen keskustelun kyläkoulujen lopettamisesta. Kokoomuksen tavoitteena on, että kyläkouluista muodostuu tulevaisuudessa vahvoja kyläkeskuksia niin, että peruskoulun alaluokkien lisäksi niissä toimii myös esiopetus ja vähintäänkin iltapäivähoito. Myös päivähoitopalveluita on syytä harkita kyläkouluille. Myös koulujen käyttöä kylätoiminnassa ja harrastetoiminnassa tulee laajentaa, linjasi Tiina Seppälä

Samassa kokouksessa myös Lopen Kokoomuksen aiemmin tekemä valtuustoaloite puheterapiapalveluiden saamiseksi Lopelle lähetettiin myös uudelleen valmisteltavaksi.

– Kyllä meidän tahto on se, että loppilaisilla lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus saada tarvittaessa puheterapiapalvelut täällä Lopella. Luulisi, että yhden työntekijän olisi helpompi tulla yhdeksi päiväksi Lopelle kun kuljettaa lapsia ja perheitä edestakaisin Riihimäelle. Meitä ei tämä nykymalli tyydytä ja haluamme asian kuntoon, totesivat Lopen Kokoomuksen valtuutetut kokouksen jälkeen.