Lopen Kokoomukselle Kunnallispoliittinen ohjelma neljäksi vuodeksi

Lopen Kokoomuksen hallitus hyväksyi toukokuun kokouksessaan ydhistykselle uuden Kunnallispoliittisen ohjelman. Uusi ohjelma käsittää vuodet 2000-2004 ja siinä tuodaan esille Lopen Kokoomuksen keskeiset tavoitteet ja linjaukset ko. vuosiksi.

Lopen Kokoomus haluaa uudella ohjelmallaan linjata toimintaansa tulevana vaalikautena ja samalla myös antaa toiminnalle pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta. Ohjelma sisältää kaikki keskeiset kunnan toiminta-alueet.

Lopen Koomuksen kunnallispoliittinen ohjelma vuosiksi 2000-2004 löytyy kokonaisuudessaan internetistä ja näin se on kaikkien halukkaiden helposti nähtävissä ja luettavissa.