Krouvin Kyläpäivien ja kyläyhdistyksen puuhanainen – Sanna Kallela nauttii työstään erityisopettajana

Sanna Kallela on varmasti monille loppilaisille ja vähintäänkin kaikille joentakalaisille tuttu ihminen. 48-vuotias Sanna toimii erityisluokanopettajana Kirkonkylän koululla ja harrastuksiin kuuluu kylätoiminta Joentaan Kyläyhdistyksen puheenjohtajana ja yhtenä Krouvin Kyläpäivien puuhanaisena. Pitkään Sanna on ollut mukana myös kotikuntansa yhteisten asioiden hoidossa ja myös Lopen Kokoomuksen taloudenhoitajana.

– Olen syntyperäinen loppilainen, isäni on kotoisin Vojakkalan kylästä ja äitini Antreasta, Liikolan kylästä.

Sanna vaaliikin vapaa-ajallaan myös upeaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Kallelan talon niittypihapiiriä ja vanhoja rakennuksia Vojakkalassa, vaikka nykyinen kotimaatila löytyykin Joentaan kylästä. Opettajan kesälomat ja vapaa-aika kuluukin pihalla lampaiden ja maatalous- ja puutarhatöiden parissa.

– Vanhin poikamme Iiro on jo nyt abiturientti ja toinen poika Eerik on yläkoulussa ja nuorimmainen eli Oliver vielä täällä oman kylän ihastuttavassa kyläkoulussa. Upeita paikkoja lasten kasvaa ja oppia, kertoo Sanna Kallela, jonka mies Tuomo Kujansuu pyörittää kotimaatilan arkea.

Kouluasiat tarvitsevat nyt vahvoja puolustajia ja osaajia

Sanna Kallela toimii tällä kaudella tarkastuslautakunnassa ja Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajana. Myös uskotun miehen tehtävä on työllistänyt päättyneellä kaudella. Mutta nyt alkava kausi tuo isojakin muutoksia kuntiin, kun kaikki sosiaali- ja terveyspuolen asiat siirtyvät kokonaan pois kuntien ja kuntapäättäjien harteilta. Uusi tilanne nostaakin lasten ja nuorten asiat paremmin framille ja Sanna toivookin, että uuteen valtuustoon saataisiin päättäjiä, jotka tuntevat varhaiskasvatuksen ja peruskoulun asiat hyvin.

– Sote -uudistuksen jälkeen yli puolet kunnan tehtävistä onkin juuri koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. Varhainen ja riittävä tuki lapselle estää vaikeuksien kasautumista ja syvenemistä. Oppilaiden tulee saada tarvitsemansa tukipalvelut ajoissa ja riittävinä. On tärkeää, että kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palvelut ovat saatavilla lähietäisyydeltä. Osaavat ja pätevät opettajat ovat laadukkaan opetuksen tae, niinpä opettajien on saatava täydennyskoulutusta pystyäkseen vastaamaan digioppimisen ja uusien opetussuunnitelmien asettamiin vaatimuksiin. Teknologialla on yhä suurempi merkitys koulun arjessa ja onkin tärkeää, että oppilailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet tähän jokaisella koululla.

Sanna kiittelee myös omaa Lopen Lukiota erinomaisesta työstä. Lukio on kunnalle tärkeä ja siitä tulee pitää kiinni. Ja miksi kukaan haluaisikaan lopettaa Hämeen parasta ja koko maankin kärkijoukkoon oppimistuloksissa yltävää lukiota.

-Lukiomme oppilaat ovat menestyneet hienosti ylioppilaskirjoituksissa, siitä on pidettävä kiinni. Oma lähilukio nostaa kuntamme houkuttelevuutta. Kuten myös kyläkoulut. Ne houkuttelevat kuntaan sellaisia uusia perheitä, jotka haluavat asua maaseudun rauhassa ja saada lapsensa pieneen kyläkouluun. Maaseudulle ihmiset eivät muuta virtaviivaisen koulurakennuksen perässä, vaan elämäntavan, luonnonläheisyyden ja asumisväljyyden vuoksi.

Sanna Kallela muistuttaa, että Loppea pitää kehittää kokonaisuutena, ei pelkästään kolmea isoa taajamaa.

– Lopen asukkaiden suureksi harmiksi terveyskeskuksen kuntayhtymä lakkautti Lopelta lääkärinvastaanotot. Siitä on aiheutunut monelle sairaalle ja etenkin vanhusväestölle vaikeuksia ja hankaluuksia. Lääkärissäkäynteihin kuluukin paljon aikaa, kun pitää mennä Riihimäelle asti. Lopella pitäisi olla oma lääkärinvastaanotto.

Anna äänesi opetukselle!