Kokoomuksen tavoite läpi äänestyksellä Vapaa-aikatoimelle nuoriso- ja liikuntatyöntekijät

Lopen kokoomuksen vuoden mittainen työ Lopen kunnan vapaa-aikatoimen uudelleen organisoimisen eteen sai lopulta onnellisen lopun. Kokoomuksen tavoite oli siirtää vapaa-aikatoimen henkilöstöresurssia selkeästi ns. kenttätyöhön ja nyt tavoite toteutui. Lopen valtuusto äänesti asiasta ja kokoomuksen kanta voitti lopulta tiukan äänestyksen äänin 15-12.

– Kunnanhallituksen tekemä esitys olisi leikannut vapaa-aikatoimen henkilöstöön varattua määrärahaa noin 20%. Meidän tavoitteemme oli pitää kunnan määräraha nykytasolla ja siirtää panostusta vain selkeämmin kentälle mm. nuorisotiloihin ja liikuntatiloihin. On hyvä muistaa, että tällä hetkellä kuntamme kokonaisbudjetista vapaa-aikatoimi näyttelee vain noin neljän prosentin osuutta, mikä on vastaaviin kuntiin verrattuna varsin pieni siivu, valoitti Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen asian taustoja.

Vapaa-aikatoimen uudelleen organisointi nousi esille vuoden 2005 budjetin valmistelussa, kun pitkäaikainen nuoriso- ja liikuntasihteeri Sisko Keskitalo on siirtymässä lähiaikoina ansaitulle eläkkeelle.

– Minulle itselle, henkilökohtaisesti, vapaa-aikatoimi on erittäin lähellä sydäntä. Sisko Keskitalon työ on ollut ainutlaatuista ja olen siitä henkilökohtaisestikin hyvin kiitollinen. Siskolta olen saanut monen muun nuoren tapaan vahvaa tukea, apuja ja neuvoja elämään. Resurssit ovat olleet aina niukat, mutta Sisko on persoonallaan paikannut tätä ongelmaa. Leikkauksiin ei siis missään tapauksessa ollut varaa eikä syytä nytkään. Nuoret ja liikuntatyö vaatii enemminkin satsauksia, totesi Heinonen.

Kunnanhallitus esitti nuoriso-liikuntasihteerin ja kulttuurisihteerin virkojen yhdistämistä ja lisäksi vapaa-aikaohjaajan toimen perustamista kuntaan. Kokoomuksen kunnanhallituksessa istuvat valtuutetut Heinonen ja Hannele Yrjö-Koskinen olivat hanketta vastaan jo hallituskäsittelyssä ja vääntö asiasta jatkui näin myös itse valtuustosalissa.

Lopen kokoomus esitti yhtenäisenä ryhmänä vapaa-aikatoimeen perustettavaksi ns. vapaa-aikajohtajan paikkaa korvaamaan nuoriso- ja liikuntasihteerin vakanssia ja lisäksi nuorisotyönohjaajaa sekä liikuntaohjaajaa. Merkittävin ero kunnahallituksen esitykseen oli siis oman liikunatyöntekijän saaminen vapaa-aikapuolelle. Valtuuston äänestyksessä kokoomus ryhmä sai tuekseen koko Vasemmistoliiton valtuustoryhmän sekä osan keskustan ja SDP:n valtuutetuista. Äänestys päättyi kokoomuksen esityksen voittoon lopulta näin äänin 15-12.

– Äänestys oli työvoitto ennen kaikkea loppilaisille nuorille. Nyt saamme nuorisotiloihin ammattitaitoista palkattuakin väkeä työhön täydentämään vapaaehtoistyötä. Lisäksi liikuntatyötä tekevät yhdistykset hyötyvät tilanteesta unohtamatta esimerkiksi KKI-kampanjaa, listasi Heinonen päätöksen tuomia hyötyjä.

Valtuutossa hyväksytty malli pitää vapa-aikatoimen palkkamenot kutakuinkin aiempien vuosien tasolla. Nykymallissa palkkamenot ovat olleet noin 117 000 euroa ja nyt tulevan mallin kustannus on noin 113 000 euroa. Kunnahallituksen hävinnyt esitys olisi ollut kustannuksiltaan reilut 93 000 euroa. Luvut perustuvat vapaa-aikatoimen selvitykseen.

– Päätös tulee näkymään varmasti myös kesäleireissä ja monessa muussakin vapaa-aikatoimen toiminnassa. Nyt meidän pitää vain saada kasaan hyvä joukko tämän alan ammattilaisia eli vapaa-aikajohtaja tai jollain muulla nimikkeellä alaa koordinoiva henkilö, nuorisotyöntekijä ja liikuntatyöntekijä unohtamatta toimivaa lautakuntaa, katsoi Heinonen lopuksi eteenpäin asian etenemistä.