Kirkonkylä kokoomuskomentoon Lopen kokoomus murskavoittoon

Timo Heinonen
KM-luokanopettaja, yrittäjä,
Kirkonkylä
041-4391111, teehoo@kolumbus.fi

Hannele Yrjö-Koskinen
toiminnanjohtaja, Valt.maisteri.,
Launonen
040-538 6702, hannele.yrjo-koskinen@wetterhoff.fi

Riitta Nylund (uusi)
pankkitoimihenkilö, eläkeläinen,
Kirkonkylä,
0400-809 298

Eeva Pyhälammi (uusi)
terveydenhoitaja, Hoivakoti Salmelan johtaja
040-330 6079
eeva.pyhalammi@loppi.fi

Antti Rusi (uusi)
myyntipäällikkö
Launonen,
0400-500 144

Hanna Mikkola
yrittäjä, päiväkodinjohtaja, Läyliäinen
0400-754 888

Kari Maunula
insinööri, tarkastaja,
Topeno
0400-770 784, kari.maunula@mtt.fi

Juhani Rautiainen
eläkeläinen,
Joentaka
040-5836155, jussi.rautiainen@luukku.net

Saija Grönholm
(1. varavaltuutettu)
perheyrittäjä
Läyliäinen
040-521 7060
saija.gronholm@sundetta.fi

Leila Tschokkinen-Bongert
(2. varavaltuutettu)
KM-luokanopettaja, Yht.kand.,
Launonen
044-5090643

Lopen Kokoomus jatkoi vahvoja esityksiä myös vuoden 2004 kunnallisvaaleissa. Toisen kerran peräkkäin puolue voitti vaalit ja tällä kertaa voidaan puhua murskavoitosta. Kokoomuksen kannatus kasvoi Lopella 5,7 prosenttia nousten nyt 28,0:aan. Valtuutettujen määrä kasvoi voiton myötä kuudesta kahdeksaan. Merkittävimmän voiton kokoomus saavutti kirkonkylässä, missä puolue nousi ykköseksi lähes 32% kannatuksellaan. Näin keskusta joutui luopumaan keskustaajamassa valtapuolueen asemasta.

– Virallinen tavoitteemme oli seitsemän valtuutettua eli yksi lisäpaikka. Haaveissamme oli kahdeksankin ja joskus haaveet näyttävät toteutuvat, iloitsi kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen vaalitulosta.

Kokonaisäänimäärän kasvu 225 äänellä ja ensimmäistä kertaa tuhannen äänen ylitys vankisti kokoomuksen asemia merkittävästi. Vuoden 2000 vaaleista alkanut nousujohtoinen kannatus sai näin hyvän jatkon ja kahdeksalla valtuutetulla kokoomus on vahvasti keskustan rinnalla jakamassa kunnan keskeisiä luottamushenkilöpaikkoja.

– Meille hyvä yhteistyö on aina ollut tärkeää. Se on kuitenkin muistettava, että äänestäjien äänen on kuuluttava myös paikkajaossa. Uskon, että luottamushenkilöpaikkojen määrä tulee kasvamaan merkittävästi, totesi Heinonen.

Kirkonkylä sinistyi

Lopen kolme taajamaa saivat jokainen oman komentonsa, kun kokoomus kasvoi kannatukseltaan suurimmaksi kirkonkylässä. Kokoomusta kannatti peräti 32,9 prosenttia kirkonkylän äänestysalueen äänestäneistä. SDP vankisti asemiaa Launosissa keräten 35,9 prosenttia annetuista äänistä ja keskustan vahvana alueena jatkoi Läyliäisten vaalialue.

Keskusta menetti kirkonkylältä peräti kolme valtuustopaikkaa ja sai läpi ainoastaan yhden valtuutetun. Launosten seutu sen sijaan vankisti yleisesti yli puoluerajojen asemiaan saaden uuteen valtuustoon kaksi lisäpaikkaa vuoden 2000 vaaleihin verrattuna.

Kokoomuksen kahdeksasta valtuutetusta puolet on naisia ja puolet on miehiä ja alueellisesti ehdokkaat jakautuivat tasaisesti – kuitenkin lähinnä taajamiin. Kirkonkylältä valtuustoon menivät Timo Heinosen lisäksi uusina Eeva Pyhälammi ja Riitta Nylund, Launosista Hannele Yrjö-Koskinen sai seurakseen uuden valtuutetun Antti Rusin. Läyliäisistä valtakirjansa uusi Hanna Mikkola ja kaksi taajamien ulkopuolista valtuutettua tulivat Topenolta Kari Maunula ja Joentakaa Juhani Rautiainen. Vanhoista uudelleen valtuustoon pyrkineistä valtuutetuista Kari Koukku joutui tyytymään tällä kertaa varavaltuutetun pestiin.

– Olen erittäin tyytyväinen ryhmäämme. Tietysti olen pettynyt Kari Koukun putoamiseen, mutta nyt tuli uusia hyviä valtuutettuja tilanne ja tästä mennään eteenpäin. Lisäksi ensimmäinen varavaltuutettumme Saija Grönholm Läyliäistä tulee varmasti olemaan vahvasti esillä luottamuspaikkakeskusteluissamme, mietti Timo Heinonen uuden ryhmänsä tilannetta.

Vahva erilaisten osaajien joukko

Lopen kokoomuksen uudessa valtuustoryhmässä yhdistyy monipuolinen osaaminen. Puheenjohtaja Heinonen on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja ja leipätyönsä ohella hän toimii aktiivisesti yrittäjänä omassa tv- ja mediaalan yrityksessään. Valtiotieteiden maisteri Hannele Yrjö-Koskinen on Wetterhoff Säätiön toiminnanjohtaja ja arvostettu poliitikko ja kulttuuri- ja Eu-asiantuntija koko maakunnassa. Jatkavista valtuutetuista insinööri Kari Maunula toimii Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tarkastajana ja on aktiivi autourheilun harrastaja. Lastentarhanopettaja Hanna Mikkola toimii yrittäjänä ja päiväkodinjohtajana Päiväkoti Sinisessä Linnussa Läyliäisillä ja entisellä poliisilla Juhani Rautiaisella on vahva asiantuntemus laajasti kunnan ja kuntalaisten asioista.

Uusista valtuutetuista Eeva Pyhälammi on koulutukseltaan terveyden- ja sairaanhoitaja ja hän toimii Hoivakoti Salmelan johtajana. Lisäksi Pyhälammilla on vahva kokemus päätöksenteosta seurakunnan luottamustoimista aina kirkkoneuvostoa myöten. Eläkkeellä oleva pankkitoimihenkilö Riitta Nylund on kunnallispolitiikan vahvoja paluumuuttajia ja uutena Launosista valtuustoon noussut Antti Rusi johtaa työkseen LVI-alan tukkua Riihimäellä. Lisäksi ensimmäinen varavaltuutettu Saija Grönholm toimii yrittäjänä perheyrityksessä pääkaupunkiseudulla ja toinen varavaltuutettu Leila Tschokkinen on koulutukseltaan luokanopettaja ja nuoriso-ohjaaja.

– Ryhmämme on monipuolinen osaajien joukko. He yhdistävät laaja-alaisen osaamisensa kestäviin kokoomuslaisiin arvoihin ja uskon, että se tuottaa tulosta. Tulosta missä kuuluu myös meidän äänestäjien ääni, kiitteli Timo Heinonen lopuksi.

VAALIEN TULOKSIA:

Äänestysprosentin kehitys:
1992 73,76%
1996 67,3%
2000 63,0%
2004 61,6%

TOP Ten eli kymmenen eniten ääniä kerännyttä ehdokasta 2004:

Sakari Vuorinen (SDP) 147, Marika Öhman (SDP) 120, Aimo Alho (Kesk.) 94, Marja Ukkola (Kesk.) 91, Aulis Kollin (SDP) 89, Timo Heinonen (Kok.) 86, Aarno Lähde (SDP) 79, Seppo Kuparinen (Kesk.) 78, Matti Ahtiainen (Kesk.) 75, Riitta Nylund (Kok.) 72, Hannele Yrjö-Koskinen (Kok.) 72.

Kokoomus:

1026 (2000: 801) ääntä, prosenttiosuus 28,0% (2000: 22,3%). Muutos kunnallisvaaleista 2000 +225 ääntä eli +5,7%. Kokoomus vankisti näin toisen kerran asemiaan valtuuston toiseksi suurimpana ryhmänä.

Kokoomuksen kannatus äänestyalueittain 2004:
Kirkonkylä 32,9% (4 valtuutettua)
Launonen 27,2% (2 valtuutettua)
Läyliänen 22,5% (1 valtuutettu)
Topeno 21,0% (1 valtuutettu)

Valitut äänimäärineen: Timo Heinonen 86, Riitta Nylund 72 (uusi), Hannele Yrjö-Koskinen 72, Eeva Pyhälammi 59 (uusi), Antti Rusi 58 (uusi), Hanna Mikkola 54, Kari Maunula 51, Juhani Rautiainen 45.