Kari Maunulan valtuustoaloite tuotti tulosta Kantatie 54: n talvikunnossapito luokka nousi

Kari Maunula on tuttu mies mm. autourheilupiireistä ja liikenteeseen liittyvät turvallisuuskysymykset ovatkin olleet näin ollen Maunulalle aina tärkeitä.

Valtuutettu Kari Maunulan viime vuoden keväällä tekemä valtuustoaloite Kantie 54:n talvikunnossidon kohentamiseksi on tuottanut varsin nopealla ja Maunulan toivomalla aikataululla tulosta. Kuluvaksi talveksi Tielaitos nosti tien talvikunnossapitoluokituksen 1b:stä 1-luokkaan. Kunnopitoluokan korotus koskee tien hoitoa läpi vuorokauden.

Aloitteessaan Maunula lainasi Linja-autoliiton toimitusjohtajaa Heikki Kääriäistä, joka totesi erityisesti talvihoidon ja liukkauden torjunnnan olevan autoilijoiden mielestä nyt kestämättömällä tasolla. Sama asia nousi esille järkyttävällä tavalla viime vuoden maaliskuussa, kun linja-auto ja rekka törmäsivät heikosti hoidetulla tieosuudella kohtalokkain kaikkien tuntemin seurauksin Konginkankaalla.

– Neuvottelu Tielaitoksen kanssa on syytä käydä yhdessä muiden Kantatie 54:n kuntien kanssa jo kuluvan (2004) kevään aikana, niin että tulevana talvena tien talvikunnossapidon taso on ajanmukaisestu vastaamaan tien vaativuutta ja käyttöä, totesi Kari Maunula (kok) aloitteessaan ja sai aikaan toivotun tuloksen, joka on saanut jo runsaasti kiitosta tienkäyttäjiltä.

Tiehallinto korotti Kantatie 54:n huoltoluokkaan vuorokauden ympäri eli ei ainoastaan yöaikaista huoltoa. Pelkällä talvikunnossapidon tehostamisella ei voida suuresti kuitenkaan vaikuttaa turvallisuustilanteeseen. Suurimmassa osassa raskaan liikenteen onnettomuuksia niiden pääaiheuttaja on henkilöauto, todetaan Tiehallinnon asiaa koskevassa tiedotteessa.

– Päätökset tehtiin nopealla aikataululla , jotta ne ehdittiin sisällyttää voimassaoleviin kunnossapidon alueurakkasopimuksiin jo ennen tämän talven alkua.

Pohjavesisuojaaminen edelleen esillä

Samassa aloitteessaan Kari Maunula muistutti myös Lopen kokoomuksen 4.11.2002 tekemän Kantatie 54:n pohjavesisuojaamista koskevan aloitteen ajankohtaisuudesta ja toivoi asian eteepäin viemistä ja toimenpiteitä hälyyttävän tilanteen korjaamiseksi.

Riihimäen seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut viime vuoden joulukuussa. Tämä selvitys antaa nyt lähtökohtia suojaustarpeesta ja riskinarvioinnista. Nyt Lopella odotetaankin asian nopeaa eteenpäin viemistä ja toimenpiteitä uhkatekijän poissulkemiseksi.