Hyvä yhteistyö tavoitteena Lopen kokoomus tavoittelee valtuuston puheenjohtajuutta

Lopen kokoomuksen hallitus, uusi valtuustoryhmä ja kunnallisvaaliehdokkaat valitsivat kuntaneuvottelijansa loppuvuoden neuvotteluihin. Samassa kokouksessa kokoomus linjasi myös keskeisimmät neuvottelutavoitteensa kaudelle 2005-2009. Tärkeimmäksi luottamuspaikkatavoitteekseen kokoomus nosti kunnanvaltuuston puheenjohtajuuden. Lisäksi hyvän laaja-alaisen yhteistyön nimeen ryhmä oli valmis toimimaan.

Lopen kokoomus voitti syksyn kunnallisvaalit Lopella kasvattaen paikkalukunsa valtuustossa seuraavalla nelivuotiskaudella kuudesta kahdeksaan. Prosentteina mitattuna kannatus kasvoi 5,7 prosenttia nyt 28,0:aan. Merkittävimmän voiton kokoomus saavutti kirkonkylässä, missä puolue nousi kannatukseltaan kaikista puolueista ykköseksi lähes 32% kannatuksellaan. Näin keskusta joutui luopumaan keskustaajamassa valtapuolueen asemasta.

– Virallinen tavoitteemme oli seitsemän valtuutettua eli yksi lisäpaikka. Haaveissamme oli kahdeksankin ja joskus haaveet näyttävät toteutuvat, iloitsi kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen vaalitulosta heti vaalien jälkeen.

Lähiviikot ovat muuttaneet menestyksen myös konkreatiaksi ja ryhmän avauskokouksessa kokoomus valitsi neuvottelijoikseen puheenjohtaja Timo Heinosen lisäksi uusista valtuutetuista Riitta Nylund ja Antti Rusi. Varalle valittiin Hannele Yrjö-Koskinen, Saija Grönholm ja Yrjö Kassari.

– Neuvotteluissa vetovastuu on tietenkin Keskusta puolueella. He ovat Lopen suurin ryhmä ja he avaavat neuvottelut varmasti lähiaikoina. Neuvotteluissa myös keskustalla on varmasti isännän ääni ja niin pitää ollakin yhdentoista valtuutetun voimalla vaikka vaaleissa he yhden paikan menettivätkin.

Keskusta valitsee ensin

Luottamuspaikkaruletissakin keskustalla on johtajan rooli. Kokoomuslaiset muistuttivat, että keskusta on viimeiset kahdeksan vuotta johtanut kuntaa kahdella tärkeimmällä luottamushenkilöpaikalla. Puolueella on ollut sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajuus. Nyt kokoomus haluaa tähän vaalien edellyttämän muutoksen.

– Keskusta valitsee ensin kumman puheenjohtajan paikan he haluavat. Jos he päätyvät kunnanhallituksen johtopaikkaan niin silloin me tavoittelemme valtuuston ykköspaikkaa. Jos keskustan ratkaisu on toisinpäin niin me tyydymme siihenkin, totesi Lopen kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen neuvottelulähtökohdista.

– Meille hyvä yhteistyö yli puoluerajojen on tärkeää. Yhteistyötä pitää pystyä tekemään keskustan lisäksi myös SDP:n ja Vasemmistoliiton kanssa ja uskon, että meidän uudeltakin ryhmältä tämä onnistuu. Tai sen on onnistuttava, sillä vain yhteistyöllä saamme kuntamme talouden kuntoon ja myönteiseen kehitykseen uutta potkua.

– Kokoomuksella on ollut aina Lopella oma valtuustoryhmä ja niin tulee olemaan jatkossakin. Pitkään olemme kuitenkin pitäneet Keskustan kanssa ennen valtuustonkokouksia yhteisen oikeiston valtuustoryhmäkokouksen ja me ainakin toivomme, että tämä hedelmällinen ja keskusteleva yhteistyö jatkuu edelleen.

Lautakuntiinkin uutta potkua

Lopen kokoomus otti kantaa myös jo ennen vaaleja esilläolleeseen luottamushenkilöorganisaation muutokseen. Kokoomuksen mukaan suuriin muutoksiin ei ole tarvetta, mutta toimintaa tehostavat muutokset ovat tervetulleita.

– Meille sopii yhtä hyvin nykyisen kokoiset lautakunnat tai olemme valmiita myös toimivuuden parantamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi kasvattamaan lautakuntien jäsenmääriä hieman. Tämä esitys on meidän ryhmästä lähtöisin ja toivomme sen tuottavan tulosta. Päätökset ja muutokset ovat sitten yhteisten neuvottelujen tuloksia, jos sellaisia tulee.

– Tämän jälkeen voimme vasta todella sitten miettiä lautakuntien paikkajakoa. On meillä omat mielipiteemme jo tulevasta paikkajaosta ja omista suurimmista kiinnostuksen kohteista. Otamme ne sitten esille kaikkien puolueiden yhteisissä neuvotteluissa ajallaan, lisäsi Heinonen.

Vapaa-aikapuolelle selkeä toimintamalli

Lopen kokoomuksen hallitus ja uusi valtuustoryhmä otti myös selkeän kannan vapaa-aikatoimen henkilöstötilanteeseen. Tulevan vuoden aikana tulee ratkaistavaksi vapaa-aikatoimen työntekijä tilanne nykyisen pitkäaikaisen ja arvostetun nuoriso- ja liikuntasihteeri Sisko Keskistalon siirtyessä eläkkeelle. Kokoomus haluaa siinä vaiheessa siirtää kunnan työntekijäresurssia enemmän kentälle nuorisotiloihin ja liikuntatyöhön.

– Olemme uuden Vapaa-aikajohtajamallin kannalla. Tällöin kulttuuri- ja nuorisoliikuntasihteerin virat yhdistettäisiin ja vapaa-aikatoimeen palkattaisiin sekä nuorisotyöntekijä että liikunnanohjaaja. Heidän työpanokseen ja toimenkuvaan liitettäisiin myös tarvittavat toimistotyöt, kertoi Heinonen kokoomuksen linjauksesta.

Samansuuntaisen mallin kannalla on Heinosen mukaan ollut myös nykyinen nuoriso- ja liikuntaishteeri Sisko Keskitalo. Tämä malli ei kasvattaisi kunnan työntekijämäärää vaan kohdentaisi resursseja aiempaa enemmän kentälle.

– Tämä malli olisi sellainen mikä veisi resursseja sinne missä niitä juuri nyt tarvitaan. Sisko on tehnyt valtavasti kenttätyötä läpiuransa, mutta nyt meidän tulee varautua tulevaan tilanteeseen ja henkilövalintoihin näin.

Keskusta puolueelta tulevan neuvottelupyynnön jälkeen kokoomus haluaa edetä neuvotteluissa sujuvasti. Samassa pöydässä on tärkeää miettiä myös muita kuntaa lähiaikoina koskettavia ratkaisuja ja rakentaa lähivuosien luottamushenkilörakenne ja henkilövalinnat hyvät yhteisymmäryksessä.

– Yhteistyötä olemme tehneet vuosikymmenien ajan lähimmin keskustan kanssa. Toivon, että tämä hyvä yhteistyö voisi jatkua myös tulevaisuudessa. Uskon, että keskustakin on ollut tähän tyytyväinen. Yhteistyötä tulee kuitenkin olla myös vasemmistopuolueiden kanssa ja on sitä jo nytkin ollut. Kaikkien pitäisi pystyä avoimeen keskusteluun ylipuoluerajojen. Niin saavutamme parhaan tuloksen kuntamme kehittämisessä.